Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 22 juni 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Aktiviteter 2017

Under 2017 kommer Svensk Friidrott att prioritera ansökningar vilka är skapade utifrån de framtagna utvecklingsområden som tagits fram iom den kartläggning/analys av Svensk Friidrotts barn- och ungdomsverksamhet som gjordes under 2016. Läs mer under Nyhet 2017.

 

NYTT: Rekryteringskoncept - ansök senast 10 december

Från och med ansökningsomgången 10 december 2017 går det att använda Svensk Friidrotts nya rekryteringskoncept som grund för en projektansökan från Idrottslyftets föreningsstöd.

1: Intropass
Intropass är en serie träningspass som kan användas för att introducera friidrott för nybörjare innan de går vidare till en befintlig träningsgrupp i föreningen. Tanken är att nybörjarna ska få bekanta sig med anläggning, ledare, friidrottens grenar och ordförråd ”i lugn och ro” innan de slussas vidare till befintliga träningsgrupper i föreningen. Intropass kan genomföras vid ett eller flera tillfällen under året.
För föreningar som genomför intropass kan Idrottslyftet bidra med ett schablonbelopp på 7 500:- som ska användas för ledarvård, alltså någon aktivitet som bidrar till stärkt sammanhållning i ledargruppen och/eller stärkt motivation till fortsatt ledarskap i föreningen.
LÄS MER OM INTROPASS!

2: Kompisjakten
I tonåren väljer många att sluta träna friidrott. Ibland leder det till att träningsgruppen blir ”för liten” och i det läget kan det vara bra att fylla på med nybörjare. För de träningsgrupper som känner igen sig i den beskrivningen finns rekryteringstävlingen Kompisjakten som går ut på att tonåringar tar med sig kompisar till träningen och på så sätt får fler att testa friidrott. Kompisjakten kan anordnas som en utmaning mellan träningsgrupper i föreningen, mellan träningsgrupper över föreningsgränserna eller på initiativ från distriktsförbundet.
Föreningar som genomför Kompisjakten kan ansöka om ett schablonbelopp på 2 000:- som kan användas till aktiviteter som stärker sammanhållningen i träningsgruppen.
LÄS MER OM KOMPISJAKTEN!
 

Föreningsmiljö.

A: Föreningsutveckling.


Det finns möjlighet att söka föreningsstöd t.ex. för att utveckla ledarskapet inom valberedning, styrelse, kommittéer och arbetsgrupper dvs med ansvar för den övergripande och långsiktiga planeringen av föreningens verksamhet.

SISU idrottsutbildarna kan erbjuda ett brett varierat stöd till utvecklingsprocesser i föreningen. Därför rekommenderar vi en första kontakt med ert SISU distrikt innan ni söker föreningsstöd inom idrottslyftet, denna kontakt ska finnas med i inskickad ansökan.

 

B: Samverkan

En samverkan mellan två eller flera föreningar kommer att vara av prioritet from 2017. Att samarbeta/samverka inom följande inriktningar:

 • Att utbyta kompetenser/erfarenheter inom ledare- och tränarleden.
 • Att hjälpa varandra med tränarvård, träningar, föreläsningar, utbyte av tränarkompetens etc.
 • Övrig samverkan mellan en eller flera föreningar, dvs utbyten som gagnar föreningsverksamheterna på ett bra och positivt sätt.

C: Skolan

Skolsamverkan (prova på-dagar, skolmästerskap, utbildning av lärare etc.) i kombination med en plan för rekrytering till föreningens befintliga träningsgrupper eller uppstart av nya grupper.
Vid all form av samverkan med skolan ska det vara en verksamhet som:

 • Är beslutad av friidrottsförbundet och skolledningen/föreningen i samverkan.
 • Genomförs under den samlade skoldagen, men inte ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Genomförs främst i skolans närområde.
 • Erbjuder fortsatt verksamhet efter skolan.

Under 2017 kommer det att skapas koncept som visar och hjälper föreningen hur man kan gå tillväga när man rekryterar ungdomar dvs från 12 år och uppåt. Vid användandet av dessa koncept kommer det att finnas möjligheter till föreningsstöd via idrottslyftet.
 

Träning / tävling.

Alternativa tävlingsformer för barn och ungdomar:

Tävlingar för barn och ungdomar ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt ska uppleva dem stimulerande och roliga.

Att skapa och utveckla lagtävlingsformer/mångkampstävlingar är särskilt viktigt för att få fler barn och ungdomar att våga och vilja tävla i friidrott, och liksom i träningsverksamheten tar vi avstamp från tre utgångspunkter:

 • Lekfullhet och åldersanpassning ska vara ett signum i all tävlingsverksamhet.
 • De aktiva ska möta nya tävlingsformer och nivåer genom åren så att tävlingarna alltid upplevs lagom utmanande och stimulerande.
 • Samtidigt är rekrytering av barn- och ungdomar starkt kopplade till våra tävlingsformer. Att kunna erbjuda tävlingar som är både utvecklande och utmanade kan vara en grogrund till att fler vill prova på.

Svensk Friidrotts ”Handbok för barn- och ungdomstävlingar” är användbar för föreningen vid skapandet av nya alternativa tävlingsformer. 

www.sisuidrottsbocker.se/Handbok-for-barn-och-ungdomstavlingar-4085.aspx

 

Tränare/ledare.

Under 2017 kommer det att skapas nationella grengruppsteam runt om i Sverige som våra föreningar kan anlita för att kompetensutveckla sina tränare på hemmaplan.
En koppling finns under Föreningsmiljö   B. samverkan.

 • Övrig kompetensutveckling för tränare/ledare i samverkan med våra distriktsförbund / andra föreningar etc.
 • Utbildningar inom våra Utbildningscentrum är redan subventionerade av idrottslyftet.  

 
 
 

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post


Avdelningar

Intro

Projektstöd 2018

Ansökan 2018

Återrapport 2018

Subventioner 2018