Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 16 januari 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Anläggningar - gäller under januari - söndagen den 19 mars 2017.


Under ovanstående period finns möjligheten att söka medel till att förstärka och utveckla föreningens huvudsakliga utomhusarena. Följande förutsättningar gäller dock för denna specifika anläggningsansökan inom idrottslyftet:

RF har som krav att fördelningen av kostnaden för en sådan satsning, och då mot aktuell arena, är följande:

 • Max 75 % av kostnaderna delas av Svensk Friidrott (idrottslyftet) och anläggningsstöd från föreningens DF (distriktsförbund/idrottsförbund).
 • Resterande, minst 25 %, ska någon annan part finansiera (föreningen själva, aktuell kommun extern sponsor, stiftelse eller fond etc).
 • Dessa kontakter, och hur mycket de kan hjälpa till med inom ansökans budget, ska finnas med i ansökan.  

Den satsning ni vill göra på aktuell anläggning ska ha en budget mellan 100.000 - 140.000 kr. Detta belopp kan alltså delas mellan Svensk Friidrott och aktuellt DF samt en tredje aktör. Våra distriktsförbund har tagit del av denna information och vår förhoppning är att de ska kunna hjälpa till i kontakten med tänkbara medfinansiärer (kommunen, stiftelse etc.)

RF delar upp sökande föreningar i två olika kategorier, de som är hyres gäster och de som äger/ sköter driften av sina anläggningar. Skillnaderna definieras i skrivelsen nedan.

 • Föreningar som är hyresgäster dvs hyr in sin verksamhet på aktuell arena.
 • Föreningar som äger arenan eller har ett driftsansvar för anläggningen. Med driftsansvar menas att föreningen själva ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället.

Följande ansökningsmöjligheter gäller för de två olika avtalen
 

Om föreningen är hyresgäst:

 • Inköp av ny kastbur, höjd- stav hoppsmatta, tävlingshäckar och annan större utrustning samt utbyggnad med nya aktivitetsytor.

Samt för de föreningar som äger sin arena etc:

 • Inköp av ny kastbur, höjd- stav hoppsmatta, tävlingshäckar och annan större utrustning samt utbyggnad med nya aktivitetsytor.
 • Föreningen kan även söka bl.a för förbättring av befintliga ansatsbanor (höjdhopp/längdhopp) eller liknande åtgärder.

 

From 20 mars 2017 gäller följande:

Svensk Friidrott och berörda distriktsförbund (+ aktuell ägare av arenan…) diskuterar och tar beslut utifrån följande:

 • Ansökans innehåll dvs vilka förbättringar/justeringar/förstärkningar som föreningen vill göra och som gör anläggningen till det bättre för föreningens verksamhet.
 • Utifrån ansökans beskrivning av föreningens barn- och ungdomsverksamhet idag (bör finnas med i ansökan).
 • Föreningens möjligheter/förutsättningar till att utveckla densamma inom ansökans intentioner (bör finnas med i ansökan).

Under 2017 finns en budget som möjliggör för ca 15 st föreningar att få hjälp med utomhusanläggningen under året.
Föreningar som inte får sin ansökan beviljad, trots ett OK från sitt DF, Svensk Friidrott och från en extern finansiär,  ”flyttas” ansökan, i samråd med SFIF, över till 2018 års idrottslyft för en ny diskussion om framtida anläggningsstöd.

Vid frågor eller förtydliganden kontakta:
Björn Lindén    010-4765335                                                        
Bjorn.linden@friidrott.se