Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 17 december 2017

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Frida Hogstrand
redaktör
073-626 98 88

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Nyhet 2017-2019

Under 2016 hade specialförbunden inom RF i uppdrag att kartlägga och analysera sina barn- och ungdomsverksamheter. I september 2016 sände Svensk Friidrott in sin utvecklingsplan till RF, med 6 st framtagna utvecklingsområden som vi tror och hoppas kommer att ha en både positiv som utvecklande effekt på vår barn- och ungdomsverksamhet under kommande år 2017-2019.

”Syftet med idrottslyftet 2017-2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten
Målet är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening”.

Följande utvecklingsområden ska ligga till grund för föreningarnas ansökningar inom idrottslyftet 2017:

 

Föreningsmiljön

 
Vad konkret ska utvecklas inom området föreningsmiljön?
 
  • Förstärka den regionala närvaron / utveckla den moderna föreningen.
 

Träning/tävling

 
Vad konkret ska utvecklas inom området föreningsmiljön?
 
  • Utveckling och organisering av alternativa tävlingsformer för åldern 7 - 17 år.
 

Tränare/ledare

 
Vad konkret ska utvecklas inom området föreningsmiljön?
 
  • Skapa och utveckla mobila nationella utbildarteam som utbildar lokalt.
  • Tränar- och mentorstöd i form av nationella grengruppsansvariga samt utvecklat mentorsprogram.
  • Kvalitetssäkring av befintliga tränarutbildningar
 

Anläggningar   (sökbart endast februari – 19 mars 2017)

 
Vad konkret ska utvecklas inom området anläggningar?
 
  • Förstärkning av befintlig utomhusarena för den enskilda föreningen.
Läs mer under Aktiviteter 2017  och Anläggningar 2017.