Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 27 januari 2020

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Ansökan 2019

Ansökningstillfällen under 2019:Planerad projektstart  
Våren/sommaren 2019 15 februari - 26 maj
Hösten/vintern 2019/20 9 september - 8 december


Föreningen ska i sin ansökan redogöra för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla Idrottslyftets syfte och mål dvs att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening.

 • All handläggning/kommunikation sker via föreningens Idrott online-sida, så det är fliken Idrottsmedel som gäller fr.o.m. 2017.
 • Fliken Äldre Idrottslyft är för ärenden för 2016 och tidigare år.
 • Alla ansökningar ska innehålla en detaljerad ekonomisk kalkyl (intäkter och utgifter). Finns inte denna så skickas ansökan tillbaka för komplettering.
 • Notera att tidigare ansökningar, som är beviljade och där projekttiden har gått ut, ska vara återrapporterade och godkända innan nya ansökningar handläggs.


Stöd ges inte till:


 • Medlemsavgifter.
 • Lägerverksamhet för den enskilde föreningen, möjlighet finns vid samverkan mellan två eller fler föreningar.
 • Renodlad seniorverksamhet.
 • Subventioner till träningsläger utomlands.
 • Generellt tävlingsresor.
 • Kostnader som ”redan” finns inom föreningens ordinarie verksamhet (lokal- och administrationskostnader).
 • Till kostnader för fika / mat / mellanmål.
 • Digitala verktyg (datorer, mobiler, målkamera etc).
 • Anställningar, generella konsultarvoden / längre arvoderingar.
 

En viss möjlighet till stöd:


 • Integrationsansökningar hänvisas först och främst till våra idrottsförbund, som har de specifika medlen till detta. Här finns dock en möjlighet till en samverkan mellan våra förbund och sökande förening.
 • Mindre (i tid och storlek) arvoderingar i samband med uppstart av projekt kan vara ok.


Krav på föreningar som får projektstöd


Svensk Friidrott har ett ansvar att inför Riksidrottsförbundet svara för att alla medel används i enlighet med intentionerna för satsningen och därmed ett ansvar att följa föreningarnas verksamhet inom denna.

Svensk Friidrott är ålagd att årligen rapportera till Riksidrottsförbundet vad medlen inom ramen för Idrottslyftet använts till. Därför kommer föreningen i samband med inskickandet av sin digitala ansökan att få kryssa i en ruta (överenskommelse) som innebär att man accepterar att föreningen:

 • Använder medlen till verksamhet i enlighet med intentionerna i satsningen.
 • Redovisar verksamheten på det sätt som Svensk Friidrott anger.
 • Redovisar verksamheten i sin årsberättelse.
 • Redovisar föreningens respektive skolans åtagande i skolsamverkan.
 • Redovisar vem som äger material som är inköpt inom ramen för Idrottslyftet.
 

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post


Avdelningar

Intro

Projektstöd 2019

Ansökan 2019

Återrapport 2019

Subventioner 2019
Länkar till mer information om
Idrottslyftet