Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 18 december 2017

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Frida Hogstrand
redaktör
073-626 98 88

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Goda exempel

Nedan presenteras ett urval av olika projekt som genom Idrottslyftet har fått medel genom åren.

Kom gärna med tips till Björn Lindén (se kontaktuppgifter i högerspalten) på andra lyckade satsningar!

Den som vill veta mer om något av nedanstående projekt kan via Björn Lindén få hjälp med kontakt med den ansvarige projektledaren.
 

 

Närfriidrott

 • Ett projekt mot områden inom och utom tätorten, men lite långt från föreningens ordinarie anläggningar
 • "Träning" en gång i veckan, lite beroende på åldrar, en sakta upptrappning efterhand.
 • Verksamheten är lekinriktad och materialet är hämtat från redskapspaketet "Levande friidrott".
 • Låga avgifter och hög tillgänglighet av tränare.
 • En sommaravslutning och en julavslutning ingår i "Närfriidrott"

Utveckla medel/långdistans

 • Från början tre föreningar i samverkan, därefter fler och fler
 • Ett rullande system mellan föreningar. Värdar för sammankomster och innehåll.
 • Fokus på medel och långdistans
 • "Internutbildning" för tränare/ledare och sociala kontakter mellan de aktiva ungdomarna är bara två av de positiva utfallen av projektet.

Prova på dag

 • En "prova-på-dag" under en helgdag
 • Aktiva ungdomar i föreningen skapade en heldag med friidrottsaktiviteter
 • Informationsdag samtidigt från föreningen till intresserade föräldrar (blivande tränare/ledare…)
 • Målgrupperna är/var skolorna inom Haninge kommun.

Bredden ger toppen

 • En satsning på föreningens äldre ungdomar 14-18 år
 • Små men flera aktiviteter under projekttiden
 • Föräldramöten, träningsläger (helger) samt andra trivselaktiviteter för aktuell träningsgrupp

Mentorskapsprojekt (vita/grå fläckar)

 • I samverkan med Skånes Friidrottsförbund
 • Att "hitta" och stärka föreningar med liten verksamhet inom Skåne
 • Att utbilda dessa föreningar såväl inom det organisatoriska som inom tränarskapet.
 • Skapa nätverk mellan två/tre föreningar tillsammans med SDF
 • Skapa samordningar mellan föreningarnas tränare.

Triangelkampen

 • Tre föreningar i samverkan
 • 3 interna tävlingar för deras 9-11-åringar
 • Häck med returhäckar, spjut med vortex t ex samt en kurirstafett som avslutning.
 • Fem bästa resultaten i resp åldersgrupp räknas och utifrån detta resultat en placeringspoäng.

Skol-DM / Utbildning av skolpersonal

 • Informationskampanj mot aktuella skolor
 • Utbildning av skolpersonal utifrån våra utbildningsböcker
 • En dag under höstlov alt. sportlov
 • Informationskampanj mot aktuella mellanstadieskolor (rektorer/gymnastiklärare)
 • Intern utbildning av skolpersonal och av egna funktionärer

Måndagskul

 • "Prova på verksamhet" under vår och höst
 • Nästan varje måndag (7 st under våren och 6 st under hösten) baserat på när skolan bedriver sin verksamhet
 • Egna äldre ungdomar (17- år) inom föreningen är både ledare och ansvariga för innehållet av dessa måndagsaktiviteter.
 • Målgrupperna är 10 år och uppåt och inom projektet finns en informationskampanj som vänder sig till närområdets skolor.

Bemöta & behålla tonåringar

 • Att stärka samverkan inom Jönköpings Friidrottskrets (Habo Fri, IK Hakarpspojkarna, Hovslätts IK m.fl…)
 • Att skapa gemensamma mötesplatser, läger, utbildningar…
 • Att tillsammans genomföra aktiviteter som vänder sig till föreningarnas äldre ungdomar, allt för att de ska fortsätta med sin friidrott.

Skolmästerskap

 • Vänder sig idag mot årskurs 4-6 men i framtiden förhoppningsvis mot årskurs 7-9.
 • Att tillsammans med kommunens skolor arrangera årligen dessa tävlingar
 • Att internutbilda både skolpersonal och ledare/tränare inom föreningen

Diamantlägret

 • Under en helg bjuda in närliggande föreningar till en social- och träningshelg i Falköping
 • Föreläsningar till ledare/tränare
 • Gemensamma träningspass och sociala föreningsstärkande aktiviteter under aktuell helg

Kastträning inomhus

 • Att skapa förutsättningar för kastträning inomhus
 • Samverkan med kommunen
 • Inbjudan till närliggande föreningar till samverkan inom träningsgrupperna och ledare/tränare
 • Inköpa kastredskap för inomhusbruk

Klubbläger för att få fler att friidrotta längre

 • Satsning mot högstadie- och gymnasieungdomar
 • Fler föreningar inom projektet (Ununge IF & Estuna IF)
 • Helgläger i föreningens klubbstuga samt läger på Bosön
 • Använda sig av föreningens senioraktiva till föreläsningar och träningar

Löpargrupper

 • Att skapa en löpargrupp för 13-15 åringar samt förstärka löpargruppen för 15 år och äldre
 • Föreläsningar kost, träningsförståelse, skadeförbyggande styrketräning etc.
 • Teambuildningstillfällen för framtiden

Uppstart av förening

 • En ny verksamhet inom Bohus kommun
 • Hjälp med utrustning både ifrån Göteborgs Friidrottsförbund och genom idrottslyftet centralt
 • Utbildningshjälp från GFIF