Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 16 januari 2019

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Projektstöd 2018

Under 2018 kan friidrottsföreningar söka projektstöd inom Idrottslyftet inom dessa områden:

 

Föreningsutveckling

Det finns alla möjligheter att söka projektstöd för att utveckla ledarskapet inom exempelvis valberedning, styrelse, kommittéer och arbetsgrupper, d.v.s. roller med ansvar för den övergripande och långsiktiga planeringen av föreningens verksamhet.

SISU Idrottsutbildarna kan erbjuda ett brett och varierat stöd till utvecklingsprocesser i föreningen. Därför rekommenderar vi en första kontakt med ert SISU-distrikt innan ni söker projektstöd för föreningsutveckling. Denna kontakt ska finnas med i inskickad ansökan.


Samverkan

Projekt som bygger på samverkan mellan två eller flera föreningar är prioriterade inom Idrottslyftet. Projektet kan gå ut på att samarbeta/samverka inom följande områden:

  • Att utbyta kompetenser/erfarenheter inom ledar- och tränarleden.
  • Att genomföra träningsläger tillsammans, d.v.s. för två eller fler föreningar.
  • Att göra studiebesök för tränare/ledare samt föreningsstyrelser (ej för aktiva).
  • Att hjälpa varandra med tränarvård, träningar, föreläsningar, utbyte av tränarkompetens etc.
  • All övrig tänkbar samverkan mellan en eller flera föreningar, d.v.s. utbyten som stärker föreningsverksamheterna på ett bra och positivt sätt


Skolan    

Det går att få projektstöd för skolsamverkan (prova på-dagar, skolmästerskap, utbildning av lärare etc.) om det sker i kombination med en plan för rekrytering till föreningens befintliga träningsgrupper eller uppstart av nya grupper.

Klasskampen är ett skoltävlingskoncept för årskurs 4-9 där skolklasser tävlar mot varandra. Den förening som genomför Klasskampen, och samtidigt erbjuder eleverna en möjlighet att träna friidrott, kan ansöka om ett schablonbelopp på 5 000:- för att täcka kostnader i samband med tävlingen.

> Läs mer om Klasskampen

Vid all form av samverkan med skolan ska det vara en verksamhet som är beslutad av friidrottsförbundet och skolledningen/föreningen i samverkan.

Verksamheten i skolsamverkansprojekt...
  • kan genomföras under den samlade skoldagen, men får inte ersätta ämnet idrott och hälsa.
  • ska i första hand genomföras i skolans närområde.


Alternativa tävlingsformer för barn och ungdomar


Tävlingar för barn och ungdomar ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt ska uppleva dem stimulerande och roliga.

Idrottslyftet kan ge ekonomiskt stöd till föreningar som skapar och utvecklar flexibla tävlingsformer som inte uteslutande bygger på rangordning och utslagning med målsättningen att få fler barn och ungdomar att våga och vilja tävla i friidrott. Lag- och mångkampstävlingar är prioriterade inom Idrottslyftet.

Liksom i träningsverksamheten tar vi avstamp från tre utgångspunkter:
  • Lekfullhet och åldersanpassning ska vara ett signum i all tävlingsverksamhet.
  • De aktiva ska möta nya tävlingsformer och nivåer genom åren så att tävlingarna alltid upplevs lagom utmanande och stimulerande.
  • Samtidigt är rekrytering av barn- och ungdomar starkt kopplade till våra tävlingsformer. Att kunna erbjuda tävlingar som är både utvecklande och utmanade kan vara en grogrund till att fler vill prova på.

Svensk Friidrotts Handbok för barn- och ungdomstävlingar är användbar för föreningen vid skapandet av nya alternativa tävlingsformer.


Rekrytering


Intropass är en serie träningspass som kan användas för att introducera friidrott för nybörjare innan de går vidare till en befintlig träningsgrupp i föreningen. Tanken är att nybörjarna ska få bekanta sig med anläggning, ledare, friidrottens grenar och ordförråd ”i lugn och ro” innan de slussas vidare till befintliga träningsgrupper i föreningen.

För föreningar som genomför intropass kan Idrottslyftet bidra med ett schablonbelopp på 7 500:- som ska användas för ledarvård, alltså någon aktivitet som bidrar till stärkt sammanhållning i ledargruppen och/eller stärkt motivation till fortsatt ledarskap i föreningen.

> Läs mer om Intropass

Kompisjakten
I tonåren väljer många att sluta träna friidrott. Ibland leder det till att träningsgruppen blir ”för liten” och i det läget kan det vara bra att fylla på med nybörjare. Rekryteringstävlingen Kompisjakten kan anordnas som en utmaning mellan träningsgrupper i föreningen, mellan träningsgrupper över föreningsgränserna eller på initiativ från distriktsförbundet.

Föreningar som genomför Kompisjakten kan ansöka om ett schablonbelopp på 2 000:- som kan användas till aktiviteter som stärker sammanhållningen i träningsgruppen.

> Läs mer om Kompisjakten

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post


Avdelningar

Intro

Projektstöd 2018

Ansökan 2018

Återrapport 2018

Subventioner 2018