Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 22 januari 2020

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Projektstöd 2019


Föreningsutveckling

Träning, tävling och rekrytering
Föreningssmart Samverkan med skolan
Föreningsgrunden Rekrytering
Samverkan för organisationsledare Samverkan för tränare/ledare
  Tävlingsverksamhet för barn


Föreningsutveckling

 
 

Föreningssmart


Att driva friidrottsförening är inte alltid lätt och att ha resurser för föreningsutveckling är inte alltid självklart. Vi kanske inte har lösningen på alla föreningens problem, men vi vill genom vårt verktyg Föreningssmart gärna hjälpa till.

Föreningssmart är en processinriktad föreningsutvecklingsmodell som har tagits fram i ett samarbete mellan Svensk Friidrott och SISU Idrottsutbildarna där föreningen genom en enkät får ta ”tempen” på sin förening. Mer information om föreningssmart

När ni som förening genomfört enkäten så kan ni ansöka om en summa av 5000 kr att använda till att skapa en aktivitet i samband med genomgången av enkäten för föreningens medlemmar. Tanken är att aktiviteten ska öka engagemanget i föreningen och stärka Vi-känslan bland medlemmarna.
Föreningen har utöver detta möjlighet att söka föreningsstöd för de utvecklingsområden som ni väljer att jobba vidare med efter genomgången av Föreningssmart.  

 

Föreningsgrunden


Föreningssmart hjälper er förening att utvecklas, men idag är det många föreningar som inte har den organisation, kraft eller stabilitet som krävs för att överhuvudtaget kunna driva och utveckla föreningen.

Det kan handla om problem som finns på grund av att föreningen:
 • Behöver hjälp med att arbeta i Idrott Online
 • Saknar struktur för hantering av en löpande föreningsadministration t.ex. medlemsregistrering, LOK-stöd, utbildningstimmar, idrottslyft.
 • Saknar struktur för årsmöten, verksamhetsberättelser, ekonomiska redovisningar etc.
 • Saknar en hemsida med aktuella kontaktuppgifter till föreningens organisationsledare och tränare/ledare.
 • Har svårt att rekrytera personer till styrelsen, ledare/tränare till träningsgrupperna etc.
Vi vill genom ”Föreningsgrunden” stötta föreningar som behöver hjälp med att klara av vardagen innan de kan ta nästa steg med att utveckla föreningen genom Föreningssmart. Stämmer detta in på er förening har ni möjlighet att söka ekonomiskt stöd för från oss.

Ett krav för att söka medel för att arbeta med föreningsgrunden är att arbetet sker med er idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna. Kontakta oss för mer information och kontaktuppgifter till er idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna.

Under följande länk finns mer information vad SISU idrottsutbildarna kan hjälpa till med: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/forforening/
 
 
 

Samverkan för organisationsledare


Projekt som bygger på samverkan mellan två eller flera föreningar är prioriterade inom idrottslyftet, men även samarbeten med idrottsföreningar från andra idrotter. Projektidéer kan finnas inom följande områden:


 • Att utbyta kompetenser/erfarenheter genom studiebesök för föreningsstyrelser.
 • Att utbyta erfarenheter inom det organisatoriska.
 • All övrig tänkbar samverkan mellan två eller flera föreningar, dvs utbyten som kan stärka verksamheterna på ett bra och positivt sätt
 
 

Träning, tävling och rekrytering

 


Samverkan med skolan

 
Det går att få föreningsstöd för skolsamverkan (prova på-dagar, skolmästerskap, utbildning av lärare etc.) om det sker i kombination med en plan för rekrytering till föreningens befintliga träningsgrupper eller uppstart av nya grupper.
 
Ett villkor för föreningsstöd från Idrottslyftet är att aktiviteterna är beslutade av förening och skola/skolor i samverkan. Verksamheten kan genomföras under skoldagen, men får inte ersätta undervisning i ämnet Idrott och hälsa.


Klasskampen är ett skoltävlingskoncept för årskurs 4-9 där skolklasser tävlar mot varandra. Den förening som genomför Klasskampen, och samtidigt erbjuder eleverna en möjlighet att träna friidrott, kan ansöka om ett schablonbelopp på 5 000 kr för att täcka kostnader i samband med tävlingen.

> Läs mer om Klasskampen


Rekrytering


Idrottslyftet kan ge stöd till aktiviteter som går ut på att föreningar rekryterar nya aktiva. Använd gärna något av koncepten drop-in eller intropass, som beskrivs nedan.

Drop-in

Föreningar kan söka medel för drop-in träningar (öppna träningar) om de uppfyller följande krav:
 • Aktiva ska kunna delta fritt och utan krav på regelbundet deltagande oavsett om de är nybörjare eller redan är aktiva i föreningen
 • Det är en öppen träning där aktiva själv kan bestämma vad de vill träna och hur länge
 • Det ska finnas minst två ledare på plats som ger tips och råd
 • Träningarna ska vara kostnadsfria
 • Syftet bör vara att skapa en meningsfull fritid utifrån de aktivas önskemål
 • Träningarna kan med fördel hållas på föreningens ordinarie träningstider men kan även genomföras under andra tider som fredagskvällar, under helger eller i anslutning till skolans slut
 
Intropass är en serie träningspass som kan användas för att introducera friidrott för nybörjare innan de går vidare till en befintlig träningsgrupp i föreningen. Tanken är att nybörjarna ska få bekanta sig med anläggning, ledare, friidrottens grenar och ordförråd ”i lugn och ro” innan de slussas vidare till befintliga träningsgrupper i föreningen.

För föreningar som genomför intropass kan Idrottslyftet bidra med ett schablonbelopp på 7 500 kr som ska användas för ledarvård, alltså någon aktivitet som bidrar till stärkt sammanhållning i ledargruppen och/eller stärkt motivation till fortsatt ledarskap i föreningen.

> Läs mer om Intropass


Samverkan för tränare/ledare


Projekt som bygger på samverkan mellan två eller flera föreningar är prioriterade inom idrottslyftet, men även samarbeten med idrottsföreningar från andra idrotter. Projektidéer kan finnas inom följande områden:

 • Att utbyta kompetenser/erfarenheter inom ledar- och tränarleden, att utbyta studiebesök för tränare/ledare ej för aktiva)..
 • Att genomföra gemensamma träningsläger dvs. för två eller fler föreningar med fokus på tränare/ledare.
 • All övrig tänkbar samverkan mellan två eller flera föreningar, dvs utbyten som kan stärka verksamheterna på ett bra och positivt sätt
 
 

Tävlingsverksamhet för barn


Det finns möjlighet att söka föreningsstöd från Idrottslyftet för att förnya tävlingsarrangemang för barn i åldrarna 6–11 år.
 
Föreningsstödet kan ses som ett stimulansbidrag för att bredda och förbättra utbudet av tävlingar för barn.
 
Vid en genomgång av tidsprogrammen för arenafriidrottstävlingar i Sverige sommaren 2018 visar det sig att en 7-åring i snitt har tre och en halv timme mellan sin första och sista gren under en tävlingsdag. Motsvarande siffra i 11-årsklassen är fem timmar. En mycket stor majoritet av den tid barn tillbringar på tävlingsarenan är väntetid på nästa gren. Så vill vi inte ha det i Svensk Friidrott!
 
Förutom tävlingsdagens längd är det önskvärt att barn kan slippa resa långt för att tävla.
 
Under våren 2019 kommer Svensk Friidrott att ta fram en manual för hur tävlingar för barn kan arrangeras. Sammantaget kommer manualen att beskriva ett antal tävlingsformer som ska göra det lättare för föreningar att arrangera tävlingar där barn får tävla mycket under kort tid. I väntan på att manualen blir klar – kontakta gärna barn- och ungdomsansvarige Frida Hogstrand för en diskussion om hur tävlingen kan utformas.

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post


Avdelningar

Intro

Projektstöd 2019

Ansökan 2019

Återrapport 2019

Subventioner 2019