Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 24 januari 2020

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Återrapport

 


Projekt som beviljats medel från Idrottslyftet ska inom 30 dagar från det projektet slutförts (=projektets slutdatum) återrapporteras till Svensk Friidrott.


Återrapport sker genom rapportformuläret för aktuellt projekt som finns på föreningens IdrottOnline-sida ("Återrapporter"). Rapporten skall lämnas av föreningens ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig.

Observera att förening som erhåller bidrag ur Idrottslyftet är inför SFIF/RF ansvarig för att redovisa projektet i sin årsberättelse!


 

Återbetalning av utbetalt projektstöd


Vid utebliven återrapport eller om medlen används i annat syfte än överenskommet blir förening återbetalningsskyldig för de beviljade projektmedlen.

Detta gäller också ifall förening får ekonomiskt stöd från annan bidragsgivare t ex SISU Idrottsutbildarna eller DF (dvs att föreningen söker dubbelt bidrag). Förening har då även förverkat rätten till framtida Idrottslyftsmedel.
 

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post


Avdelningar

Intro

Projektstöd 2019

Ansökan 2019

Återrapport 2019

Subventioner 2019