Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 19 januari 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Subventioner av deltagaravgifter

 
Idrottslyftet har också gjort det möjligt för friidrotten att subventionera deltagande i ett stort antal av våra utbildningar och träffar.
 
Nedan presenteras de utbildningsaktiviteter som subventioneras genom Idrottslyftet samt hur stor resp subvention är och hur den betalas ut.

Plattformen Friidrott Grundtränare 1 Friidrott
Ungdomstränarutbildning 14-17 år Fördjupningskurser för ungdomstränare
Juniortränarutbildning steg 1 och 2 Fortbildning för juniortränare
Löpträningsutbildning Kurshelg för unga ledare
Friidrottens organisationsledare Breddläger 13-14 år
Utvecklingsträffar 15-20 år  

 

Plattformen Friidrott

Kurssteget Plattformen Friidrott består av två kurser som ledare rekommenderas att gå under den period de tränar barn som är mellan 7 och 10 år gamla. Totalt omfattar kurssteget ca 40 timmar (fyra kursdagar+hemuppgifter).

Kursen Plattformen arrangeras av SISU Idrottsutbildarnas distrikt, omfattar 15-20 timmar och genomförs antingen som helgkurs eller på 4-5 kvällar. Plattformen ger deltagaren en grund att stå på som är relevant oavsett vilken specialidrott man är ledare i. I de allra flesta Plattformen-kurser möter deltagaren ledare från ett flertal olika idrotter, vilket kan berika diskussionerna med nya perspektiv på träning och idrottsverksamhet för barn.

Kursen Friidrott 7-10 år arrangeras av Svensk Friidrotts distrikt (UC) och ger kursdeltagaren förutsättningar att bygga upp en bra friidrottsverksamhet för barn där introduktion av friidrottens grenar kombineras med lekar, stafetter, hinderbanor samt gymnastik- och styrkeövningar. Kursupplägget består av två heldagar + hemuppgifter som ger deltagaren tid att reflektera över sitt ledarskap och observera situationer som uppstår i barngruppen.

Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 7-10 år får tillbaka 600 kr/deltagare efter avslutad utbildning när SDF/UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

 

Grundtränare 1 Friidrott

Kurssteget Grundtränare 1 Friidrott består av tre kurser som tränare rekommenderas att gå under den period de tränar ungdomar som är mellan 10 och 14 år gamla. Totalt omfattar kurssteget ca 65 timmar (åtta kursdagar+hemuppgifter).

Kursen Grundtränarutbildning nivå 1 (GTU 1) arrangeras av SISU Idrottsutbildarnas distrikt och ger kursdeltagaren kunskaper om ungdomars utveckling och behov i förpubertets- och pubertetsåldern. Utbildningen omfattar 15 timmar + tränarpraktik och självstudier på hemmaplan. Innehållet kretsar kring träningslära och tränarskap och ger möjlighet till nätverksbyggande mellan idrotter, för att ta tillvara olika kunskaper och erfarenheter om ungdomsidrott.

Kurserna Friidrott 10-12 år och Friidrott 12-14 år genomförs av friidrottens distriktsförbund (UC) och innehåller vardera tre kursdagar + reflekterande hemuppgifter. Kursen ska ge tränaren teoretiska och praktiska kunskaper om hur man kan lägga upp en utvecklande friidrottverksamhet före och i puberteten.

Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 10-12 år får tillbaka 1400 kr/deltagare efter avslutad utbildning när SDF/UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 12-14 år får tillbaka 1800 kr/deltagare efter avslutad utbildning när SDF/UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

 

Ungdomstränarutbildning 14-17 år

I friidrottens ungdomstränarutbildning 14-17 år ingår dels allmänna teoretiska och praktiska delar, dels fördjupning i en vald grengrupp (sprint/häck, hopp, kast eller medel-/långdistans). Utbildning för ungdomstränare 14-17 år arrangeras i alla UC och omfattar i normalfallet fyra dagar (två dagar allmänna delar + två dagar grengruppsutbildning) + hemuppgifter.

Föreningar som anmäler tränare till UC:s ungdomstränarutbildning 14-17 år får tillbaka 3200 kr/deltagare efter avslutad utbildning (allmän del + grengruppsdel) när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

Tränare som har gått ungdomstränarutbildningen 14-17 år kan senare komplettera utbildningen med fördjupning i ytterligare grengrupp(er). För varje ny grengruppsutbildning får föreningen tillbaka 1000 kr/deltagare när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

 

Fördjupningskurser för ungdomstränare

Som komplement till de breda utbildningarna för ungdomstränare kan SDF/UC bjuda in till fördjupningskurser som kan handla om alltifrån fördjupning/ övningsförråd i en gren eller grengrupp till ledarskap, kost, mental träning eller träningsplanering.

Föreningar som anmäler tränare till UC:s fördjupningskurser får tillbaka 600 kr/deltagare och dag efter avslutad utbildning när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

 

Juniortränarutbildning steg 1 och 2

Juniortränarutbildningen är uppdelad på två steg. Sammanlagt tar utbildningen något mellan 1,5 och 2 år att gå igenom. Varje steg läses separat och består av 3 långhelger (just nu fredag kl 15.50 till söndag 15.30). Varje utbildningshelg innehåller ca 20 utbildningstimmar, så hela utbildningen omfattar 120 utbildningstimmar.

Utbildningen innehåller både gemensamma delar och fördjupning i en vald grengrupp. I stora drag läggs 50 % av tiden på grenspecifik teori och praktik, 20 % på coaching (ledarskap och mental träning m m) och 30 % på idrottsmedicinska delar som anatomi, fysiologi, biomekanik, träningsplanering och prehab/rehab.

För varje tränare som fullföljer ett steg i juniortränarutbildningen får föreningen tillbaka 7000 kr/deltagare.

 

Fortbildning för juniortränare

Under ett antal år har Svenska Friidrottsförbundets grenutvecklingsansvariga (GUA) genomfört tränings- och utbildningsträffar för aktiva i grengruppsuppföljningen och deras hemmatränare. För att bredda kompetensen hos alla Sveriges juniortränare kommer dessa träffar nu också att vara öppna som fortbildningstillfällen för tränare som inte har "egna" aktiva med i uppföljningen.

För varje tränare som går en fortbildningskurs för juniortränare får föreningen tillbaka 1000 kr/deltagare.

 

Löpträningsutbildning

Löpträningsutbildningen syftar till att ge föreningar kunskap och redskap för att starta/utveckla löparverksamhet för åldersgruppen 16 år och äldre.

Hur drar man igång en löpargrupp? Hur lägger man upp träningen för nybörjare eller för rutinerade motionärer som vill ta ett steg till i utvecklingen? Hur utformar man en övergripande träningsplan eller ett detaljeratträningsprogram?

Löpträningsutbildningen ger svar på dessa och många andra frågor genom att förmedla grundläggande kunskaper i rekrytering, träningsplanering, träningsformer, kost, skadeförebyggande m m.

Löpträningsutbildningen är uppdelad i två steg - vardera utformat som en helgkurs - där Steg 1 arrangeras lokalt/regionalt av UC och där Steg 2 är en fortsättning/fördjupning som arrangeras centralt av SFIF.

Föreningar som anmäler ledare till UC:s löpträningsutbildning får tillbaka 1200 kr/deltagare efter avslutad utbildning när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

 

Kurshelg för unga ledare

Syftet med en särskild kurshelg för unga ledare är att skapa nätverk - att ge unga friidrottstränare från olika klubbar en möjlighet att lära känna varandra och ha kul samtidigt som de lär sig mer om träning och ledarskap. Dessutom bör kursen ge ungdomarna motivation till fortsatt ledarskap och utbildning.

Föreningar som anmäler tränare till UC:s kurshelger för unga ledare får tillbaka 1200 kr/deltagare efter avslutad utbildning när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som fullföljt kursen.

 

Friidrottens Organisationsledare

I friidrottens organisatoriska utbildning diskuteras långsiktiga och aktuella frågor och målgruppen är därför ledare i t ex föreningens styrelse, kommittéer och projektgrupper. Kursen innehåller delar om idrottens organisation, ledarskap, attityder, träning, tävling, utbildning, affärer, rekrytering m m.

Friidrottens Organisationsledare kommer att genomföras inom våra UC fr o m hösten 2011 och omfattar en heldag. Samt rekommenderas SISU:s egen IFL (Idrottens Föreningslära grund 3-4 timmar) som ett bra och nyttigt komplement till föreningens styrelse och dess arbete med sin verksamhet.

Föreningar som anmäler deltagare till UC:s utbildning FOL får tillbaka 1000 kr/deltagare (ifall utbildningen hålls inom en dag) eller 1700 kr/deltagare (ifall utbildningen innehåller en övernattning) efter avslutad utbildning när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som fullföljt kursen.

 

Breddläger 13-14 år

I de flesta UC genomförs läger för ungdomar som är 13-14  år. Ett syfte med dessa läger är att ge variation i träningen och därigenom stimulera ungdomarna att fortsätta friidrotta längre.

Därför får föreningar som anmäler aktiva till UC:s lägerverksamhet tillbaka 400 kr/deltagare efter avslutad träff när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat deltagarlistan.

 

Utvecklingsträffar 15-20 år

I de flesta UC genomförs träffar/läger för ungdomar som är mellan 15 till 20 år. Ett syfte med dessa läger är att ge variation i träningen och därigenom stimulera ungdomarna att fortsätta friidrotta längre.

Därför får föreningar som anmäler aktiva till UC:s träffar tillbaka 600 kr/deltagare efter avslutad träff när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat deltagarlistan.