Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 16 januari 2019

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Subventioner av deltagaravgifter

 
Idrottslyftet gör det möjligt för Svensk Friidrott att subventionera deltagande i ett stort antal av våra utbildningar och träffar.
 
Nedan presenteras de utbildningsaktiviteter som subventioneras genom Idrottslyftet samt hur stor resp subvention är och hur den betalas ut.

Friidrott 7-10 år Friidrott 10-12 år och Friidrott 12-14 år
Ungdomstränarutbildning 14-17 år Fördjupningskurser för ungdomstränare
Certifierad coach Fortbildning för juniortränare
Löpledarutbildning Löptränarutbildning
Breddläger 13-14 år Utvecklingsträffar 15-20 år
Utvecklingsträffar prestationscentra  

 

Friidrott 7-10 år

Kursen Friidrott 7-10 år arrangeras av Svensk Friidrotts distrikt (UC) och ger kursdeltagaren förutsättningar att bygga upp en bra friidrottsverksamhet för barn där introduktion av friidrottens grenar kombineras med lekar, stafetter, hinderbanor samt gymnastik- och styrkeövningar. Kursupplägget består av två heldagar + hemuppgifter som ger deltagaren tid att reflektera över sitt ledarskap och observera situationer som uppstår i barngruppen.

Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 7-10 år får tillbaka 600 kr/deltagare efter avslutad utbildning när SDF/UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

 

Friidrott 10-12 år och Friidrott 12-14 år

Kurserna Friidrott 10-12 år och Friidrott 12-14 år genomförs av friidrottens distriktsförbund (UC) och innehåller vardera tre kursdagar + reflekterande hemuppgifter. Kursen ska ge tränaren teoretiska och praktiska kunskaper om hur man kan lägga upp en utvecklande friidrottverksamhet före och i puberteten.

Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 10-12 år får tillbaka 1400 kr/deltagare efter avslutad utbildning när SDF/UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

Föreningar som anmäler ledare till kursen Friidrott 12-14 år får tillbaka 1800 kr/deltagare efter avslutad utbildning när SDF/UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

 

Ungdomstränarutbildning 14-17 år

I friidrottens ungdomstränarutbildning 14-17 år ingår dels allmänna teoretiska och praktiska delar, dels fördjupning i en vald grengrupp (sprint/häck, hopp, kast eller medel-/långdistans). Utbildning för ungdomstränare 14-17 år arrangeras av Svenska Friidrottsförbundet och omfattar sex dagar (fördelat på tre helger).

Föreningar som anmäler tränare till UC:s ungdomstränarutbildning 14-17 år får tillbaka 3200 kr/deltagare efter avslutad utbildning samt att kursdeltagaren blivit godkänd.

 

Fördjupningskurser för ungdomstränare

Som komplement till de breda utbildningarna för ungdomstränare kan SDF/UC bjuda in till fördjupningskurser som kan handla om alltifrån fördjupning/ övningsförråd i en gren eller grengrupp till ledarskap, kost, mental träning eller träningsplanering.

Föreningar som anmäler tränare till UC:s fördjupningskurser får tillbaka 600 kr/deltagare och dag efter avslutad utbildning när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen.

 

Certifierad coach

Utbildningen Certifierad coach kommer inte att genomföras under 2018.

 

Fortbildning för juniortränare samt certifierade coacher

Svensk Friidrotts prestationscentra för sprint/häck, medel/lång, hopp och kast genomför tränings- och utbildningsträffar för aktiva i grengruppsuppföljningen och deras hemmatränare. För att bredda kompetensen hos alla Sveriges juniortränare/certifierade coacher är dessa träffar nu också öppna som fortbildningstillfällen för tränare som inte har "egna" aktiva med i uppföljningen.

För varje tränare som går en fortbildningskurs för juniortränare/certifierade coacher får föreningen tillbaka 1000 kr/deltagare när utbildningen är redovisad på ett korrekt sätt genom Idrott online.

 

Löpledarutbildning

Löpledarutbildningen syftar till att ge föreningar kunskap och redskap för att starta/utveckla löparverksamhet för åldersgruppen 16 år och äldre.

Hur drar man igång en löpargrupp? Hur lägger man upp träningen för nybörjare eller för rutinerade motionärer som vill ta ett steg till i utvecklingen? Hur utformar man en övergripande träningsplan eller ett detaljeratträningsprogram?

Löpledarutbildningen ger svar på dessa och många andra frågor genom att förmedla grundläggande kunskaper i rekrytering, träningsplanering, träningsformer, kost, skadeförebyggande m m.

Löpledarutbildningen är utformad som en helgkurs som arrangeras lokalt/regionalt av UC.

Föreningar som anmäler ledare till UC:s löpledarutbildning får tillbaka 1200 kr/deltagare efter avslutad utbildning när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat vilka som har fullföljt kursen på ett korrekt sätt genom Idrott online.

 

Löptränarutbildning

Löptränarutbildningen är en fortsättningsutbildning efter löpledarutbildningen och syftar till att ge föreningar djupare kunskap och redskap för att utveckla löparverksamhet för åldersgruppen 16 år och äldre.

Löpledatränarutbildningen är utformad som en helgkurs – som arrangeras Svenska Friidrottsförbundet.

Föreningar som anmäler tränare Löptränarutbildning får tillbaka 1200 kr/deltagare efter avslutad utbildning samt att kursdeltagarna har blivit godkända.

 

Breddläger 13-14 år

I de flesta UC genomförs läger för ungdomar som är 13-14  år. Ett syfte med dessa läger är att ge variation i träningen och därigenom stimulera ungdomarna att fortsätta friidrotta längre.

Därför får föreningar som anmäler aktiva till UC:s lägerverksamhet tillbaka 400 kr/deltagare efter avslutad träff när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat deltagarlistan på ett korrekt sätt genom Idrott online.

 

Utvecklingsträffar 15-20 år

I de flesta UC genomförs träffar/läger för ungdomar som är mellan 15 till 20 år. Ett syfte med dessa läger är att ge variation i träningen och därigenom stimulera ungdomarna att fortsätta friidrotta längre.

Därför får föreningar som anmäler aktiva till UC:s träffar tillbaka 600 kr/deltagare efter avslutad träff när UC till Svenska Friidrottsförbundet har redovisat deltagarlistan på ett korrekt sätt genom Idrott online.


Utvecklingsträffar genom prestationscentra

Svensk Friidrotts Prestationscentra för sprint/häck, medel/lång, hopp, kast och mångkamp genomför tränings- och utbildningsträffar för aktiva i grengruppsuppföljningen och deras hemmatränare.
För varje aktiv som deltar i en utvecklingsträff får föreningen tillbaka 600 kr/deltagare när deltagarlistorna är korrekt redovisade genom idrottonline.Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post


Avdelningar

Intro

Projektstöd 2018

Ansökan 2018

Återrapport 2018

Subventioner 2018

 
>