Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 23 maj 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Det gör Ungdomsrådet!


Gruppbild från Ungdomstinget 2014.


Ungdomsrådet har en viktig funktion i Svensk Friidrott, en funktion som kan sammanfattas i tre uppgifter:
 
  • Öka ungas engagemang, delaktighet och inflytande
  • Arrangera mötesplatser och bygga nätverk för unga ledare
  • Se till att de ungas röster får höras i friidrottens styrande rum på nationell nivå samt på förenings- och distriktsnivå


Att arrangera mötesplatser och bygga nätverk för unga ledare inom Svensk Friidrott är en viktig uppgift för Ungdomsrådet. Ett exempel på en sådan mötesplats är Ungdomstinget som har genomförts ett antal gånger med olika teman och fokus.


Utöver detta medverkar Ungdomsrådet i Svensk Friidrotts planerings- och utvecklingsarbete genom att bl a:

  • Själva delta - och uppmuntra andra unga ledare att delta - i exempelvis föreningsträffar i distrikten liksom i Förbundsårsmötet.
  • Utgöra en remissinstans som säkerställer att unga friidrottsledares åsikter blir uppmärksammade

Dessutom vill Ungdomsrådet inspirera samt stötta föreningar och distrikt i arbetet med att engagera fler unga, bl a genom följande:

•    Ge tips, idéer och stöd till projekt och arbetsuppgifter ungdomar kan driva genom en omfattande inspirationsbank.
•    Via social media sprida och uppmärksamma artiklar, reportage, video etc. i syfte att skapa inspiration till att engagera ungdomar i förenings- och distriktsarbete.


Kontaktperson

Anders Rydén

Anders Rydén

a 010-476 53 43
e-post


Avdelningar

Intro

Arbetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Inspirationsbank

Nominera nya 18