Onsdag 1 april 2015

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Förtjänstutmärkelser
för ledare
 

Svenska Friidrottsförbundets utmärkelsesystem omfattar nedanstående fyra nivåer. De angivna tidsgränserna skall ses som ungefärliga riktmärken. Ledare som gjort särskilt betydande insatser kan också komma ifråga även om tidsomfånget varit något kortare.

 

Förtjänstdiplom

Kan tilldelas ledare som verkat aktivt som ledare inom förening eller SDF under minst 10 år. Diplomet kan också tilldelas en förening.

 

Förtjänstmärke

Tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit diplomet och som sedan verkat i ytterligare minst 5 år.

 

 

Förtjänstmedalj i silver

Tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit märket och som totalt verkat "nitiskt och framgångsrikt" i ca 25 år.
Innehavare av silvermedalj är garanterad fri entré till alla friidrottstävlingar i Sverige.

 

Förtjänstmedalj i guld

Kan tilldelas ledare som tidigare erhållit silvermedaljen och som bedöms ha utfört ett särskilt förtjänstfullt och betydande arbete inom friidrotten. Normalt skall för erhållande av guldmedaljen man inte bara ha verkat i förening utan också ha gjort betydande insatser inom SFIF centralt och/eller i SDF.

 

Ansökan m m

För diplom, märke och silvermedalj skall ansökan med meritförteckning göras av förening eller SDF. Den särskilda ansökningsblanketten finns för att ladda ned härifrån friidrott.se (se högerspalten).

Ansökan måste vara SFIF tillhanda minst en månad före önskad utdelningsdag - oftast i samband med föreningsjubileum eller årsmöte - för att hinna behandlas av Utmärkelsekommittén och för att själva utmärkelserna sedan skall hinna skickas ut till den ansökande organisationen.

För den exklusiva guldmedaljen gäller inget ansökningsförfarande utan initiativ tas där normalt av SFIF självt och beslut fattas av förbundsstyrelsen.

Kontaktperson

Elisabeth Rosenberg

Elisabeth Rosenberg

a 010-476 53 32
e-post


 


Avdelningar

Intro

Ledare

Stora Grabbar m m

Ungdomsmärket

 

 

Ansökningsblankett