Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 23 juli 2019

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Friidrottens anläggningar


För att kunna bedriva friidrott - såväl träning som tävling - krävs ändamålsenliga anläggningar. Det handlar både om anläggningar för den lokala vardagsfriidrotten och om stora evenemangsarenor avsedda för publikevenemang som galor, landskamper och mästerskap.

För att svensk friidrott skall fortsätta att utvecklas och bli tillgänglig för intresserade ungdomar överallt i landet behövs alltså ett så heltäckande nätverk av anläggningar som möjligt. De lokala arenorna och hallarna är helt avgörande för att det skall finnas friiidrott, man måste helt enkelt kunna friidrotta där man bor.

Inte minst gäller det att uppmärksamma att friidrotten numera är en åretruntaktivitet. Det illustreras oerhört tydligt av de senaste årens framgångar för svensk friidrott internationellt: De aktiva som plockat hem medaljerna har växt upp på orter där de haft tillgång till goda förutsättningar för träning och tävling inomhus under vinterhalvåret.


 

För att stöda och stimulera till en fortsatt utveckling av alla slags friidrottsanläggningar inrättades SFIF:s Anläggningsråd för att samla alla de olika typer av kompetens som är aktuella.

De viktigaste punkterna i Anläggningsrådets verksamhet:

Teknisk rådgivning

Genom sin samlade kunskap om olika anläggningsprojekt runtom i Sverige kan rådet bidra med tips och idéer till kommuner, friidrottsklubbar och -distrikt i deras arbete med att bygga nya idrottsplatser/hallar eller att utveckla befintliga. En av rådets medlemmar, Rickard Bryborn, är verksam som egenföretagare och expert inom området.

Finansiell rådgivning

Inom Anläggningsrådet finns kompetens angående olika tillvägagångssätt för att finansiera en hall. Detta gäller såväl själva byggkostnaderna som driften. Rådet kan vara ett stöd i denna fråga utifrån kunskap om olika hallprojekt i landet. Vi kan även hänvisa vidare till olika lokala aktörer som kan ha mer specifik information.

Lobbyarbete

Anläggningsrådet arbetar kontinuerligt via debattartiklar, skrivelser, besök eller på annat sätt för att förbättra anläggningssituationen i Sverige. Media, politiker, tjänstemän och olika beslutande organ inom idrottsrörelsen är de vi vänder oss till. Vanligt förekommande ämnen är behov av nya hallar, satsningar på evenemangsarenor i våra större städer liksom hotet mot friidrottens kastgrenar som önskemål om konstgräs på idrottsplatser innebär.

Kartläggning av anläggningssituationen i landet

Kontinuerligt bedrivs en kartläggning av landets anläggningar för friidrott. Bl a finns här på friidrott.se en förteckning över alla hallar med permanent rundbana (se länk i högerspalten). Den tekniske experten Rickard Bryborn har en bra överblick över läget i nationens "alla hörn" vad det gäller både inomhus- och utomhusanläggningar

Konferenser/seminarier/mötesplatser

Bl a vid Finnkampen 2005 och EM 2006 har Anläggningsrpådet medverkat till att arrangera nationella konferenser och seminarier om anläggningsfrågor. Där samlades kommunala politiker och tjänstemän samt friidrottsledare från hela landet till program med föredrag, idéutbyten och studiebesök på anläggningar.

Rådet avser att fortsätta skapa nya mötesplatser för berörda aktörer.

ANLÄGGNINGSRÅDETKontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin

a 010-476 53 36
e-post