Tisdag 31 mars 2015

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Förbundsårsmötet

En gång årligen möts valda representanter för Svenska Friidrottsförbundets distriktsförbund till förbundsårsmöte.


Mötet
har till uppdrag

  • att granska det gångna årets verksamhet och förvaltning
  • att ta ställning till inkomna motioner och framlagda styrelseförslag
  • att lägga fast verksamhetsplanerna för det kommande året
  • att välja förbundsordförande samt ytterligare ledamöter i förbundsstyrelsen


Efter att under en längre period ha legat i slutet av januari, genomförs - p g a att verksamhetsåret lagts om till att sammanfalla med kalenderåret - förbundsårsmötet sedan 2004 i mitten/slutet av mars.