Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 25 maj 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter
"Closing the Leadership Gender Gap in
European Athletics"
 Med ekonomiskt stöd från EU kommer projektet "Closing the Leadership Gender Gap in European Athletics" från senhösten 2010 och fram t o m januari att genomföra en omfattande enkätundersökning i europeisk friidrott för att kartlägga attityder m m avseende kvinnliga ledare.

Varje friidrottsintresserad - aktiv, tränare, domare, ledare, förälder, åskådare etc - är välkommen att delta i enkäten. Alla svar kommer naturligtvis att hanteras helt konfidentiellt.

Var och en som genomför hela enkäten - som omfattar tre delar - deltar automatiskt i en pristävling där förstapriset är ett komplett resepaket för två till inomhus-EM i Paris i början på mars.

Första delen av enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Det finns inga rätt eller fel när det gäller svaren utan enkäten syftar till att ta reda på vad friidrottsintresserade i Europa tycker.

Efter att man slutfört den första delen av enkäten kommer man att bli kontaktad via e-post avseende de två senare delarna.

Följ länken i högerspalten till webbenkäten! 

Pristävling

  • För att delta i utlottningen av priser måste man ha genomfört enkätens alla tre delar.
  • Varje person kan förstås bara svara en gång.
  • Slutdatum för att besvara enkäten är den 31 januari 2011.
  • Utlottningen av priserna kommer att göras i slutet av januari.
  • Vinnarna kommer att informeras personligen via e-post och ev svenska vinnare kommer att tillkännages på friidrott.se.


 

Bakgrund

För att friidrotten skall kunna fortsätta att i framtiden växa och växa är det nödvändigt att attrahera aktiva, tränare, ledare, publik m m från båda könen.

I nuläget är kvinnor underrepresenterade på ledande positioner i många länder. Syftet med projektet "Closing the Leadership Gender Gap in European Athletics" är att finna vägar för att förbättra situationen och stöda utvecklingen för kvinnliga ledare på alla nivåer inom friidrotten.

Europeiska Unionen EU har gett ett stöd på drygt 215.000 euro till projektet som genomförs i ett samarbete mellan nio nationsförbund (däribland SFIF), två universitet och Europaförbundet EAA. 

Priser lottas ut bland dem som svarar på enkäten!