Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 19 mars 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


#metoo - Granskning och åtgärdsplan


Här samlar vi information om arbetet som genomförs inom Svensk Friidrott som uppföljning på #metoo och #timeout, samt den historia som Moa Hjelmer har delat med sig av.

Vår värdegrund är tydlig på det här området – Svensk Friidrott är för alla, tillsammans. Idrottens #metoo-upprop, #timeout, är viktigt. Det gjorde att Moa Hjelmer berättade om sina upplevelser och att fler inom vår rörelse nu pratar om frågor som övergrepp, trakasserier och olämpligt beteende.

Granskning av landslagsverksamheten
Vid årsskiftet 2017-18 genomförs en granskning av landslagsverksamheten. Den kommer att ske tillsammans med Linköpings Universitet och omfatta 406 aktiva i våra seniorlandslagstrupper från 2011 och till idag. (201 kvinnor, 205 män). Ansvarig vid Linköpings Universitet är Toomas Timpka, Professor socialmedicin.

Huvudfrågorna i granskningen är:
- Förekomsten av sexuella och fysiska övergrepp
- Riskindikatorer kopplade till förekommande övergreppsmönster
- Konsekvenser för psykisk och fysisk hälsa

Övergripande tidsplan:
- Information till aktiva: v. 50
- Utskick av frågeformulär: v. 2
- Rapport till styrelsen: Mitten av februari
- Rapporten kungörs externt: Mars 2018

Åtgärdsplan
Granskningen ska ligga till grund för ett åtgärdsprogram som ska vara utformat för att motverka att liknande händelser sker i framtiden, såväl inom förbundet som inom hela friidrottsrörelsen. Flera olika ämnen kommer att behandlas och det fortsatta arbetet med implementering av mångfalds- och inkluderingsplanen kommer vara i fokus.

Prata om det i föreningen
Vi uppmanar er att prata med varandra i föreningarna och träningsgrupperna - om värdegrund, jämställdhet och hur vi agerar mot varandra. Använd gärna det stöd och handledningsmaterial som vi länkar till nedan. 

Kontakta oss
Om ni skulle få information eller vittnesmål som ni vill dela med er av vill vi att ni hör av er till oss. Vi kan även svara på frågor om vårt fortsatta arbete med utredning och åtgärdsprogram.

Föreningsärenden, utredning och åtgärdsprogram
Stefan Olsson, generalsekreterare, stefan.olsson@friidrott.se
Hillevi Thor, kommunikationsansvarig, hillevi.thor@friidrott.se

Landslagsärenden
Karin Torneklint, förbundskapten, karin.torneklint@friidrott.se

Kompletterande information
Svensk Friidrotts mångfalds- och inkluderingsplan
Uppdatering åtgärdsprogram (28/11)
Uttalande från Svensk Friidrott och Spårvägens FKs styrelse (24/11)

Stöd och handledning
RF/SISUs utbildningsmaterial Inkluderande Idrott
RF/SISUs information om Trygg Idrott
RF/SISUs + BRISs portal och bok Barnens Spelregler

 

Kontaktperson

Stefan Olsson

Stefan Olsson

a 010-476 53 41
e-post


Kontaktperson

Hillevi Thor

Hillevi Thor

a 010-476 53 51
e-post


Kontaktperson

Karin Torneklint

Karin Torneklint

a 0706-70 60 42
e-post