Torsdag 28 maj 2015

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 
På grundval av den organisationsutredning som då las fram (PDF, 450 kB) uppdrog förbundsmötet 2008 åt styrelsen att utarbeta konkreta förslag till förändringar i SFIF:s organisation och arbetsformer.

 

Detta arbete har nu genomförts och styrelsens förslag har skickats ut på remiss till berörda distrikt och föreningar.

Den samlande rubriken är "Friidrott för 2010-talet" och under den finns tre huvudavdelningar:

1. Planering för framgång (arbetsformer, mötesstruktur m m)

2. Demokrati (principer för röstlängder)

3. Enhetliga och demokratiska avgifter (medlemsavgifter, sanktionsavgifter m m).

För den intresserade finns nu "Friidrott för 2010-talet" också för nedladdning här från friidrott.se i form av två PDF-filer (se länkar till höger).

 

Sista dag för remissinstanserna att komma in med sina yttranden (skriftligt) är den 1 november 2008.