Onsdag 1 juni 2016

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och
ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis
Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se
Magnus Fridell
redaktör
073-506 21 74

Information och
media

Fredrik Trahn
070-913 67 96
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 
På grundval av den organisationsutredning som då las fram (PDF, 450 kB) uppdrog förbundsmötet 2008 åt styrelsen att utarbeta konkreta förslag till förändringar i SFIF:s organisation och arbetsformer.

 

Detta arbete har nu genomförts och styrelsens förslag har skickats ut på remiss till berörda distrikt och föreningar.

Den samlande rubriken är "Friidrott för 2010-talet" och under den finns tre huvudavdelningar:

1. Planering för framgång (arbetsformer, mötesstruktur m m)

2. Demokrati (principer för röstlängder)

3. Enhetliga och demokratiska avgifter (medlemsavgifter, sanktionsavgifter m m).

För den intresserade finns nu "Friidrott för 2010-talet" också för nedladdning här från friidrott.se i form av två PDF-filer (se länkar till höger).

 

Sista dag för remissinstanserna att komma in med sina yttranden (skriftligt) är den 1 november 2008.