Torsdag 26 maj 2016

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och
ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis
Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se
Magnus Fridell
redaktör
073-506 21 74

Information och
media

Fredrik Trahn
070-913 67 96
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Utmärkelser

 

Att uppmärksamma och hedra och därmed tacka personer som på olika sätt gjort betydande insatser har inom idrottsrörelsen varit ett sätt att markera tacksamhet - och förstås även att inspirera och uppmuntra till ett fortsatt engagemang.

Ledare

Framförallt för ledarna som ju inte som de aktiva kan hoppas på att få stå på prispallar och ta emot medaljer, blommor, applåder, fanfarer och nationalsånger för sina insatser är det viktigt att finna andra former att uttrycka uppskattning för de arbete som är nödvändigt för att hålla idrotten levande och därmed ge de aktiva möjligheten att vara just aktiva friidrottare.

En sådan form för uppskattning är de förtjänstutmärkelser som idrottsförbunden har inrättat. Inom friidrotten specifikt finns det utmärkelser på tre nivåer - diplom, märke och silvermedalj - som föreningar och SDF kan ansöka om för ledare som verkat under en följd av år. Läs mer om kriterier, ansökningsförfarande m m.

Även Riksidrottsförbundet har ett förtjänsttecken som kan tilldelas ledare som nedlagt betydande tid och engagemang inom den svenska idrottsrörelsen.

Aktiva

Också vad gäller aktiva finns etablerade former avsedda att premiera mångårig framgångsrik verksamhet. Dels den traditionsmättade "Stora Grabbar", dels guldklockan för 20 seniorlandskamper. Läs mer om kriterier m m.

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post


 

Avdelningar

Intro

Ledare

Stora Grabbar m m

Ungdomsmärket