Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 22 juli 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Svensk Friidrotts antidopingprogram

Doping är förbjudet inom all idrott eftersom det är fusk och fysiskt skadligt. Friidrotten är och skall, liksom all form av idrott, vara hälsobringande och för att bevara vår trovärdhet och samtidigt ta vårt samhälleliga ansvar måste vi kraftigt arbeta mot doping.
 
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) arbetar i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) mot doping. RF är Sveriges nationella antidopingorganisation och motsvarar det som i världsantidopingkoden benämns som NADO. NADO ingår i World Anti Doping Agency (WADA), som är den globala antidopingorganisationen. De svenska dopingreglerna och stora delar av antidopingarbetet styrs av de globala reglerna, som utarbetats av WADA och samlats i världsantidopingkoden ”The World Anti-Doping Code”. WADA bildades 1999 och är en stiftelse bestående av världens idrotter och regeringar som har som uppgift att harmonisera regler och samordna kampen mot doping i alla former.
 
Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av RF:s stadgar och antidoping-­reglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. SFIFs antidopingprogram ska bidra och leda till att kunskaper om dopingregler och attityder mot doping sprids och upprätthålls. All information om doping från WADA och RF finner du på www.rf.se/antidoping/. SFIF ansvarar för att utbildning och uppdatering i dessa frågor kontinuerligt sker inom verksamheten. Ansvaret ligger på alla individer i verksamheten dvs aktiva, tränare, ledare och det övergripande ansvaret ligger på den medicinska kommittén och styrelsen.
 

SFIFs antidopingpolicy

"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras." 
Visionen är att:
En vinnare ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
En förlorare ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
En åskådare ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.
 

Dopingregler

WADA har listat vad som är otillåtet i samband med träning och tävling. Anledningen till om ett preparat finns med på dopinglistan är dess möjliga effekt som prestationshöjande medel och/eller risken för ohälsa.
Dopinglistan är grundad på följande kriterier:
Preparatet eller metoden är potentiellt prestationshöjande.
Preparatet eller metoder innebär en potentiell hälsorisk.
Bruket av preparatet eller metoden strider mot idrottens etik.
Minst 2 av 3 kriterier måste uppfyllas för att ett preparat eller metod ska sättas upp på listan. Därutöver kan substanser, som anses maskera annan doping sättas upp på listan.
 

Dopingslistan omfattar

Förbjudna medel vid såväl tävling som träning t.ex. anabola steroider, EPO, Beta-2- agonister
Förbjudna metoder t.ex. bloddoping, gendoping, manipulation av dopingprover
Förbjudna medel vid tävling t.ex. narkotika, cannabis, kortison
 
Listan omarbetas varje år. Den svenska versionen av WADAs dopinglista finns på www.rf.se/antidoping/. Vid all form av medicinering skall den aktive resp dennes läkare kolla i RF:s Rödgröna lista på www.rf.se/antidoping/  om preparatet är tillåtet eller ej. Använd aldrig hälsokostpreparat eftersom dessa kan var uppblandade med dopingklassade medel både avsiktligt och oavsiktligt. Om en aktiv måste använda dopingklassade substanser skall dispens sökas i god tid. Detta gäller t.ex. diabetiker-insulin och ADHD- Conserta.
 
Idrottsrörelsens regler för doping är inte de samma som för samhällets i övrigt. I dopningslagen regleras endast anabola steroider, testosteron, tillväxthormon och derivat av dessa. Inom idrotten är det ett betydligt bredare spektrum av förbjudna substanser och metoder som räknas som doping.
 
Reglerna inom svensk idrott beträffande doping är desamma för alla idrotter och innebär att aktiva utövare eller den som aktivt medverkar till och är en idrottare behjälplig med doping kan straffas enligt idrottens dopingreglemente. En eventuell avstängning gäller inom alla idrotter och idrottsverksamheter som omfattas av de globala dopingreglerna i världsantidopingkoden (tävling, uppvisning och uppdrag).
 

Kostillskott/misstagsdoping

Den aktive ansvarar alltid för vad han/hon stoppar i sig. För att inte drabbas av ”misstagsdoping” skall inte kosttillskott användas och alla mediciner kontrolleras på den rödgröna listan innan den aktive börjar använda dem, se www.rf.se/antidoping/!
 

Utbildning

För att säkerställa detta utbildar vi våra ledare och aktiva kontinuerligt. Vaccinera din klubb mot doping! Kompetensen finns inom SFIFs Medicinska kommitte, hos förbundsläkarna och inom vårt medicinska nätverk. Utbildning av aktiva sker i första hand inom elit- och ungdomsfriidrotten samt på ledarutbildningarna.
 

Svenska rekord

Vid svenska rekord krävs dopingkontroll inom 24 timmar för att rekordet skall godkännas.
 

Vistelserapportering

Vistelserapportering är grunden att göra oannonserade tester utanför tävlingar - OOC-test (Out-of-Competition test). Oerhört viktigt att alla aktiva med rapporteringsskyldighet sköter detta minitiöst eftersom de annars kan straffas för dopingbrott! Sök dispens om detta krävs, vg se www.rf.se/antidoping/! Vid internationella mästerskap krävs ibland speciella dispenser från IAAF,   EAAF resp IOK. Dispensföreskrifter och blanketter för nationell dispensansökan kan erhållas på RFs hemsida www.rf.se/antidoping/ för internationell dispensansökan kan erhållas från IAAF/EAAF/IOK på deras hemsidor.
 

Handläggning av bestraffningsärenden

Vid brott mot dopinglagen handlägger RF dessa. Även dåligt uppträdande vid dopingkontroll eller ej inlämnade/felaktiga vistelserapporter är ett brott mot dopinglagstiftelse och betraktas som disciplinärenden. Dopingärenden handläggs av Dopingkommissionen som åklagare och Dopingnämnden som domstol.
 

SFIF:s särskilda bestraffningsbeslut

SFIF: förbundstyrelse har beslutat att efter avtjänat straff efter dopingavstängning är den aktive fri att träna och tävla men avstängd från landslagsuppdrag lika lång tid till som den varit avstängd för sitt dopingbrott. Vi markerar starkt att doping är helt oacceptabelt inom svensk friidrott.
 

Dopingprogramsansvar

SFIFs Medicinska Kommitte ansvarar för såväl innehåll som uppföljning av vårt antidopingprogram som beslutas om av SFIFs förbundsstyrelse. 
 
 
Stockholm september 2016
 
Svensk Friidrotts Medicinska Kommittée
 
Kontaktpersoner inom SFIF:
Anders Rydén, ansvarig tjänsteman på förbundet
Sverker Nilsson, ordf medicinska kommittén SFIF
 
 
Sajter:
www.rf.se
www.wada-ama.org
www.dopingjouren.nu