Tisdag 31 mars 2015

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Dispenser

För att möjliggöra för aktiva, som under kortare eller längre tid på medicinska grunder måste använda dopingklassade läkemedel, att utöva sin idrott finns dispensregler. 
 

Nuvarande dispensregler inom svensk idrott gäller sedan den 1 juli 2004. Dessa regler är anpassade till kraven i World Anti-Doping Code, som då infördes över hela världen.

För att veta om dispens behövs för ett visst läkemedel kontrollerar man lämpligen mot den aktuella upplagan av "Röda listan" som RF upprättar i samarbete med Apoteket (där den också finns att hämta).

 

Tävlingsnivå

Hur dispenser hanteras beror på den aktives tävlingsnivå:

1. Hög tävlingsnivå eller utövarkategori:

* Den som har representerat - eller är aktuell att representera - SFIF i landskamp eller internationellt mästerskap för seniorer, juniorer eller ungdomar.
* Den som har deltagit i eller är aktuell att anmälas till senior-SM.

2. Låg tävlingsnivå eller utövarkategori

Alla övriga.

 

 

Ansökan

1. Hög tävlingsnivå

Dispens skall i första skedet sökas hos RF.

Det kan också bli aktuellt för den som skall tävla på "internationell nivå" att hos IAAF ansöka om en globalt giltig dispens.

2. Låg tävlingsnivå (inkl motionsidrottare)

Har möjlighet att utan särskild ansökan få generell dispens för vissa läkemedel, vilket vid anmodan (dopingkontroll) ska kunna styrkas med läkarintyg.

 

 

Regler, blanketter m m

För detaljerad aktuell information om gällande dispensbestämmelser - och för ansökningsblanketter - hänvisas till RF:s och WADA:s hemsidor (se länkar i högerspalten).