Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 22 juli 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Svensk Friidrott:s antidopingprogramHistorik och nuläge

"Doping är ett fusk som hotar idrottsrörelsens trovärdighet och missbrukarnas hälsa. Dopingkontrollen måste vara effektiv, straffen ska kännas. Men ytterst handlar det om etik, utbildning och information, att varje ung människa tidigt får lära sig att inte tillämpa det livsfarliga fusket.”

Doping inom idrotten har förekommit sedan länge, ändå dröjde det egentligen fram till 1960-talet innan doping blev ett uppmärksammat problem inom idrottsrörelsen.

Endast två dopingfall har drabbat Svensk Friidrott sedan 1980-talet varav ett berodde på ett kontaminerat kosttillskott.

Svensk Friidrott arbetar på alla nivåer med intensiv information där vi framförallt betonar att med en långsiktig idrottslig utveckling innehållande en väl sammansatt kost går det att komma lika långt som eller längre än de som tar förbjudna preparat.

Satsning på oannonserade dopingtest bland elitaktiva är ytterligare en starkt bidragande orsak.

 

Vad är doping?

Doping innefattar:

1.
 
Användning av substanser som tillhör förbjudna klasser av farmakologiska ämnen
  och/eller
2. Användning av diverse dopingmetoder

   

Att distinkt definiera doping är inte helt lätt eftersom det kan finnas en gråzon. Dessutom förändras förutsättningarna successivt genom nya preparat och metoder.

Numera fastlägger World Anti-Doping Agency (WADA) vilka substanser resp metoder som är dopingklassade och förbjudna vid träning och/eller tävling.

Minst en gång årligen uppdaterar WADA listorna som sedan översätts av RF.

WADA:s regler gäller för alla idrotter över hela världen.

Anm: För att möjliggöra för aktiva, som under kortare eller längre tid på medicinska grunder måste använda dopingklassade läkemedel, att utöva sin idrott finns dispensregler (se länken "Dispenser" i högerspalten).

 

Policy

Svensk Friidrott:s antidopingpolicy bygger på dopingens "3 F":

• Fusk

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Doping är ett oacceptabelt fusk.

• Farligt

Doping strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.

• Förstör

Doping skadar idrottsrörelsens trovärdighet och utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrottens som ungdomsorganisation och folkrörelse.

 

Mål 

Det övergripande målet för Svensk Friidrott:s antidopingarbete är att åstadkomma en dopingfri svensk friidrott.

Med detta som grund vill vi dessutom verka för en dopingfri friidrott även internationellt så att svenska och utländska aktiva tävlar på lika villkor.

 

Handlingsplan

Förebyggande information och utbildning är den viktigaste delen i arbetet för en dopingfri idrott. Flera idrottare som lämnat positiva dopingprov har sannolikt råkat ut för misstagsdoping, dvs de har ätit vanliga mediciner ovetande om att dessa innehåller otillåtna substanser.

Då hela tiden nya aktiva och ledare strömmar till friidrotten måste arbetet med att informera och utbilda pågå ständigt.

RF:s "Röd-gröna listan" är ett viktigt hjälpmedel för att undvika läkemedel som innehåller dopingklassade substanser.

En annan viktig del handlar om att sprida kunskap om bra kost vilket i många fall kan göra olika former av kosttillskott oväsentliga (se länken "Kosttillskott" i högerspalten!).

 

Ansvarsfördelning

Det förebyggande arbetet måste bedrivas samtidigt på många plan. Ansvarsfördelningen inom den svenska idrotten ser ut enligt följande.

RF / DF

RF ska centralt och genom sina Distriktsidrottsförbund (DF) svara för utveckling av antidopingarbetet, central utbildning, kontroller och analyser.

SISU

SISU är både på det centrala och lokala planet den naturliga samarbetspartnern för såväl produktion av utbildningsmaterial som genomförande av utbildning.

Svensk Friidrott

Svensk Friidrott har ett övergripande ansvar för spridning av information (t ex genom hemsidan www.friidrott.se och i samband med landskamper) samt utbildning av aktiva och ledare inom svensk friidrott.

För exempel på Svensk Friidrott:s insatser för att informera och utbilda se länken "Utbildning/information" i högerspalten!

Föreningar

Föreningarna utgör kärnan i svensk idrott. Det är där som normer och värderingar grundläggs. Ledarna måste därför informera och utbilda föreningens aktiva redan när dessa befinner sig i tonåren.

Svensk Friidrott uppmanar föreningarna att genomföra RF:s projekt "Vaccinera föreningen mot doping" (se länk i högerspalten).