Lördag 18 april 2015

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Medicinsk verksamhet

Syftet med en medicinsk kommitté är att skapa och erhålla en kontinuitet i den medicinska verksamheten samt trygga att framtagen medicinsk kunskap når utförare inom Svensk Friidrott. Det övergripande målet är att arbete för en säker friidrott för våra utövare.

Kommitténs huvuduppgift är att se till att den medicinska verksamheten inom Svensk Friidrott följer de lagar/förordningar och etiska riktlinjer för hälso- och sjukvård som är fastställda av Socialstyrelsen. Medicinska kommittén arbetar utifrån en vetenskaplig grund.

Medicinska kommittén ska se till att medicinsk kunskap når ut i verksamheten samt att medicinsk kompetens finns tillgänglig för beslut som fattas av styrelse och kansli.


Under år 2014 arbetar medicinska kommittén bland annat med:

  • Vidareutveckling av ett webbaserat medicinskt journalföringssystem
  • Utbyggnad av lokala medicinska nätverk
  • Samarbete med Europeiska och Internationella Friidrottsförbundet i frågor gällande skade- och sjukdomsprevention

Dessutom kommer medicinska kommittén att bjuda in till två medicinska nätverksträffar under året. Den första kommer att handla om doping, den andra om överbelastningsskador.
 

Kontakta medicinska kommittén

 

Kontaktperson

Jenny Jacobsson

Jenny Jacobsson

a 0702-81 11 06
e-post


 

 

 

Avdelningar

Intro

Försäkringar

Rekommendationer

Policydokument

Antidoping