Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 12 december 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Johan Faskunger

Perspektiv på friidrott, december 2018

Johan Faskunger

 

Jämlik friidrott – en förutsättning för att friidrotten i Sverige ska växa och förbättras


Alla skriver säkert under på att alla människor ska ha goda förutsättningar att ägna sig åt friidrott om man har det intresset – som aktiv, tränare eller ledare. Alla ska ha samma chanser att upptäcka tjusningen med friidrott oavsett bakgrund och livsvillkor. Så är tyvärr inte fallet idag, emellertid. Denna text handlar om jämlikhet inom friidrotten, eller mer specifikt, att alla borde ha samma villkor för att hitta och engagera sig inom friidrotten.
 

Friidrottens stora potential

Såväl idrottsrörelsen som samhället i stort har mycket att vinna på att fler individer och grupper blir engagerade i en sådan fantastisk idrott och motionsform som friidrott utgör: Friidrotten är relativt billig och enkel att organisera på barn- och ungdomsnivå, det är en av få jämställda idrotter i Sverige överhuvudtaget (nästan 50-50 mellan könen), många av grenarna går bevisligen att utöva högt upp i åldrarna och en träningsgrupp kan bestå av allt från nybörjare, via motionärer med låg ambitionsnivå till elitsatsande individer. Kan. Jag säger inte att det alltid är så, men många exempel finns på detta runtom i landet, vilket bidrar till en viss mångfald. Att friidrotten kan attrahera äldre är viktigt då forskning visar att de allra största samhällsvinsterna uppstår när medelålders och äldre är regelbundet aktiva (Faskunger & Sjöblom, 2017). ”Våra” anläggningar uppskattas och används dessutom av många personer och grupper, även utanför den organiserade friidrotten, samt av skolor.
 

Ökad jämlikhet har många fördelar

Samhällsfördelar med ökad jämlikhet till att idrotta kan handla om ökad delaktighet, förbättrad folkhälsa, meningsfullare fritid och ett mer livaktigt föreningsliv. Idrottsfördelar med ökad jämlikhet till att idrotta kan vara ökad mångfald, att friidrotten blir en större idrott medlemsmässigt, att fler fortsätter längre upp i åldrarna och att fler skapar ett livslångt intresse för idrott och rörelse. Bredare bas borde självklart även leda till att tävlings- och elitverksamheten blir bättre och fler ädla friidrottsmedaljer i framtiden. I alla fall i teorin.
 

Friidrotten inte bättre än andra idrotter

Men hur står det till med jämlikheten inom svensk friidrott? Detta är en intressant, nödvändig och väldigt aktuell fråga. Det går givetvis inte att ge ett rättvist och heltäckande svar på en sådan bred och komplicerad fråga, men klart är att 2019 är ett år med jämlikhet i fokus inom idrotten. Regeringen har nämligen uppdragit åt Centrum för idrottsforskning att undersöka hur jämlik idrotten är i Sverige, med speciell fokusering på socioekonomiskt utsatta områden eftersom forskning visar att idrottsdeltagande är betydligt ovanligare hos grupper med låg utbildning och låg inkomst jämfört med hos grupper med högre utbildning och god inkomst. Detta vill jag sätta fingret på i relation till vår idrott – friidrotten. För vi – om vi ska vara brutalt ärliga – är lika dåliga som andra idrotter på att sälja in ”vår produkt” till de grupper som inte deltar i någon högre utsträckning idag. Den största potentialen för friidrotten att öka antalet utövare är att nå grupper som är kraftigt underrepresenterade idag, exempelvis arbetarklass, etniska minoriteter och invånare i bostadsområden i förorter som domineras av flerfamiljsbostäder. Friidrotten når idag betydligt fler barn och ungdomar från villa- och radhuskvarter, jämfört med barn och ungdomar från förortens hyreslägenheter, om man generaliserar och målar med den breda penseln.
 

Friidrottens struktur och koncentration ett hinder

Denna skevhet beror naturligtvis inte på att barn från socioekonomiskt utsatta områden är mindre intresserade av friidrott än villabarnen. Nej, det handlar snarare om att de har sämre tillgång till friidrottsverksamhet och längre avstånd till lämpliga anläggningar. Friidrotten finns idag på platser där det ideella engagemanget till idrott är störst, det vill säga, där medelklassen bor och verkar. Friidrottsanläggningarna har med tiden främst kommit att koncentreras till platser där friidrott bedrivs i organiserad form. En stor majoritet av tränarna inom friidrotten är föräldrar till de aktiva barnen. Så både barn och vuxna från våra invånartäta förorter till större städer har svårare att hitta in i friidrotten än andra grupper. Höga medlemsavgifter hos många befintliga föreningar underlättar inte heller situationen. Hur många talanger går inte friidrotten miste om på grund av denna snedfördelning?
 

Geografisk närhet avgörande

Jag inser att jag med denna text kastar ganska hårda spjut i eget radhus eftersom vi i Tullinge friidrott till 99,5 procent når barn från villa- och radhuskvarter i just Tullinge, nästan inga barn i verksamheten har hittat hit från norra Botkyrka - Hallunda, Fittja, Alby eller Norsborg – trots låga medlemsavgifter. Och det är inte så svårt att förstå varför: Det är förenligt med en ganska lång och krånglig resa för att ta sig hit! Socioekonomiskt utsatta områden är ofta inte bara segregerade socioekonomiskt, de är minst lika segregerade geografiskt vilket ökar avstånden till idrottsutbudet. Samtidigt består vår ledarstab av föräldrar, vi är en liten förening och vi har inte resurser att engagera oss i ett helt nytt område på ideell basis. Även om vi gärna skulle vilja!
Det bor ju 40 000 invånare i Norra Botkyrka och nästan ingen håller på med friidrott, så snacka om potential att engagera medlemmar! Vår granne i kommunen, IFK Tumba friidrott, har en liknande situation. Norra Botkyrka är långt ifrån det enda ”friidrottsöde” området i Stockholm. Vårberg-Skärholmen (30 000 invånare), Tensta-Rinkeby-Kista-Husby (50 000 invånare) är andra exempel där det i praktiken saknas verksamhet. Situationen är densamma i våra andra större städer. Även på mindre orter/i glesbygdskommuner finns områden med långa avstånd till ett fungerande friidrottsutbud. Min dotters kusiner ”från landet”, exempelvis, är väldigt intresserade av friidrott, men friidrottsverksamheten är koncentrerad till den större tätorten över 20 km bort. Ingen verksamhet alls är utlokaliserad till de omkringliggande orterna, trots goda förutsättningar för enklare verksamhet åtminstone upp till 10-12 års ålder. Detta gör att de inte har någon reell möjlighet att delta, vilket är en förlust för såväl barn, friidrotten och samhället naturligtvis. Min dotter bor 1 km från friidrottsverksamheten och är friidrottare och jag är tränare/ledare. Kusinerna har 20 km till närmaste verksamhet och är inte friidrottare trots att de gärna skulle vilja vara!
 

Tänk nytt och gör skillnad

Jag är övertygad om att situationen är densamma för i stort sett alla friidrottsföreningar i Sverige, nämligen att alla engagerade ledare är fullt upptagna med att hålla verksamheten vid liv som den är och man fokuserar vidare på att nå barn från samma områden som tidigare. Träningsgrupperna är fulla, åtminstone upp till 11-12 års ålder. Sedan slutar många och föreningarnas verksamhet blir mer tävlingsinriktad. Statistik från Centrum för Idrottsforskning visar att idrottsdeltagandet ”peakar” i omfattning vid 11-års ålder för att sedan minska. Hur ska en orka expandera och förändra verksamheten? Hur orka etablera sig i ett nytt område? Det är inte lätt! Men det går att tänka nytt och det går att göra skillnad, det är jag övertygad om!
 

Har vi råd att inte öka jämlikheten?

Detta är naturligtvis inte endast en fråga för friidrotten att ta itu med – jämlikhet är en av de viktigaste idrottspolitiska frågorna någonsin för att minska skillnaderna i hälsa och idrottsdeltagandet mellan grupper. Kommuner och andra aktörer måste skapa incitament för att friidrotten får en möjlighet att nå ut till nya grupper och nya bostadsområden/orter. Men då måste friidrotten också visa att det finns en vilja åt det hållet. Det kommer inte ske per automatik.

Friidrotten har två utmaningar: Dels behöver vi underlätta för befintliga föreningar att etablera sig i nya områden, dels behöver vi uppmuntra uppstartandet av helt nya föreningar. Oavsett vad som är lämpligt på den specifika orten, behöver friidrotten bli bättre på att få politiker, beslutsfattare och andra aktörer att förstå den potential friidrotten har för att bidra till en lösning inom många olika viktiga samhälls- och folkhälsoområden.

Att bygga små och enkla friidrottsanläggningar vid förskolor och skolor, och som en förening kan använda på fritiden, är en relativt billig och effektiv basal åtgärd för en kommun. Det är Tullinge friidrott / Botkyrka kommun ett bra exempel på. Verksamhet kan blomstra trots att ingen 400 meters rundbana finns.

Men utöver anläggningar krävs sannolikt externa (från friidrotten sett) medel för att åstadkomma en stabil och attraktiv verksamhet och för att främja ett lokalt ideellt engagemang. Min erfarenhet är att det ofta finns medel att söka från kommunen, fonder/stiftelser, banker/försäkringsbolag, ibland från distriktsidrotten, osv, men att (fri)idrotten inte alltid känner till vilka möjligheter som finns utöver Idrottslyftet. Via kommuner finns ofta även möjligheter att involvera lokal arbetskraft.

Om friidrotten inte gör någonting alls kommer privata aktörer att göra det i framtiden. Privata aktörer kommer sannolikt innebära högre kostnader för individen och ofta ganska sporadiska erbjudanden (t ex 10 gånger a 2000 kr) jämfört med den året-runt produkt friidrotten kan erbjuda idag. Det kanske inte kommer dröja särskilt länge innan politiker och lokala beslutsfattare sätter fingret på denna ömma jämlikhetspunkt för idrotten och friidrotten och börjar ställa högre krav innan de trycker på den ekonomiska stödknappen.
Min fråga till dig är därför om vi har råd att inte ägna oss åt att förbättra jämlikheten inom friidrotten?
I morgon kan vara för sent.
  


 

Johan Faskunger

Tullinge friidrott och fil dr Fysisk aktivitet och folkhälsaArkiv

December 2018
Johan Faskunger Jämlik friidrott – en förutsättning för att friidrotten i Sverige ska växa och förbättras
November 2018
Simon Karlén Idrottsglädje
Maj 2018
Benn Harradine Athletics as a brand
April 2018
Olof Wretling Det får inte hända igen
November 2017
Charlotta Seiler Brylla Varför jag gillar idrottsplatser
Oktober 2017
Fredrik Trahn Kommunikation avgörande för friidrottens framtida position
Juni 2017
John Dohlsten Så många som möjligt, så länge som möjligt
Maj 2017
Jenny Ahlin Utesäsongens glädje
April 2017
Peter Häggström Lindecrantz Mod gör skillnad
Mars 2017
David Dunér Tankar på ansatsbanan
Januari 2017
Niklas Cederström Friidrott ur ett amerikanskt och svenskt perspektiv
December 2016
Vésteinn Hafsteinsson Dröm och verklighet
November 2016
Tommy Ivarsson Friidrott ska vara förknippat med anpassade livsmedel
Oktober 2016
BG Nilensjö Hur står det till med svensk löpning?
September 2016
Ida Nilsson Löpningen har gett mig nya chanser
Augusti 2016
Ulrika Flodin Att säga hejdå till en identitet
Juni 2016
Cege Berglund När Gärderud var Mick Jaggers favorit
Maj 2016
Stefan Holm Hello, from the other side
April 2016
Lena Björk Tillsammans blir vi fler och bättre
Januari 2016
Anna Öberg Eldsjälen - Årets Hjälte 2016
December 2015
Anders Albertsson Gasa och bromsa samtidigt
November 2015
Kalle Zerpe Bortom möjlighetens gräns
Oktober 2015
Mattias Claesson Vad händer sen?
Augusti 2015
Alexey Lebedev Ett underbart blågult spår i mitt ryska hjärta
Juli 2015
John Laselle Friidrottens roll i det nya Sverige.
Juni 2015
Salah Shallal Friidrotten som en förenande kraft
Maj 2015
Hillevi Thor Fri idrott
April 2015
Sofie Sarenbrant Livet efter Carro
Mars 2015
Nadja Casadei Friidrotten har räddat mig så många gånger i mitt liv
Februari 2015
Viktoria Ämting Öka ungdomars delaktighet
Januari 2015
Magnus Malmsborg Sponsring viktig för både elit och bredd
December 2014
Anna Sjöberg En ny bild av friidrotten
November 2014
Marika Borg Ström Nu skall vi fylla läktarna!
Oktober 2014
Björn Eriksson Svensk Friidrotts utmaningar
September 2014
Anna Jonsson Nycklarna till ett lyckat SM
Augusti 2014
Richard Björkman Att växa in i idrottens själ
Juli 2014
Johan Wettergren Avgörande är drivkraften och kärleken till sin sport
Juni 2014
Anders Borgström I år tar vi Finnkampsbåten
April 2014
Gunilla Löthagen Sjöstrand Friidrott det roligaste jag vet!
Mars 2014
Curt Högberg Ta vara på möjligheterna
Februari 2014
Ulrika Bergsten Friidrott och identitet
Januari 2014
Lars Nordin Glädjen i att se när någon har hittat hem
December 2013
Robert Kronberg Tankar efter en elitkarriär
November 2013
Malin Gustafsson Det är aldrig för sent!
Oktober 2013
Per Ahlström Kan resebyrån vara del av laget?
September 2013
Lars Liljegren Om målade naglar och idrottens kraft
Augusti 2013
Oscar Gidewall Det går att vinna utan doping!
Juli 2013
Daniel Wessfeldt Internationella friidrotten behöver rycka upp sig!
Juni 2013
Bengt Skött Psykologisk balansakt på spänd lina
Maj 2013
Karin Torneklint Mångfald och alla varianter
April 2013
Stefan Olsson Till slut lossnar det!
Mars 2013
Pia Hultgren Löpningen det enkla och rena
Februari 2013
Rickard Bryborn Jag skulle blivit brottare
Januari 2013
Johan Saxne Bästa skolan för yrkeslivet
December 2012
Pia Bosdotter Olson Nobody's perfect - but a team can be
November 2012
Tomas Hoszek Hur skall föreningarna möta folkhälsotrenden?
Oktober 2012
Erik Winerö Friidrott när den är som bäst
September 2012
Isabelle Eurenius Friidrottsgymnasium och föräldrar
Augusti 2012
Louise Thornander Så lika - och ändå så olika!
Juli 2012
Gunnar Durén Som en ångmaskin i en flyttlåda på vinden
Juni 2012
Janne Åkerblom Friidrott från regihytten
April 2012
Tomas Riste Ständiga förbättringar och spännande utmaningar
Mars 2012
Lennart Karlberg Autografer som skänker ljuva minnen
Februari 2012
Anna Linner Man måste våga ... fast man inte törs!
December 2011
Lars Rambe I väntan på Bert Cameron
November 2011
Mikael Peterson Friidrott till hundra!
Oktober 2011
Jenny Kallur Otippade upplevelser från en karriär
September 2011
David Fridell Vi kan hela tiden bli bättre
Maj 2011
Lennart Karlberg Stark värdegrund skapar trygg miljö inom friidrotten
April 2011
Lars Pettersson Talanger - värda sin vikt i guld!
Mars 2011
Oskar Käck En bredare syn på tillvaron
Februari 2011
Isabellah Andersson En eld som brinner för löpning
Januari 2011
Ryno Quantz Rapport från en fotoväst
December 2010
Tomas Brandt Var nyfiken på framtiden!
November 2010
Malin Marmbrandt Motivation och glädje!
Oktober 2010
Fredrik Olofson Friidrott - en sport även för blekfeta medelålders
September 2010
Karin Lundgren Kämpaandan lika het nu
Augusti 2010
Anna von Schenck Min bästa idrottsupplevelse
Juli 2010
Oscar Gidewall En elittränares filosofi
Juni 2010
Carl-Johan Hultenheim Friidrott och företagsbygge i skön förening
April 2010
Lennart Karlberg "Friidrott för 2010-talet" - vårt redskap!
Mars 2010
Anders Albertsson Kompetens - där den behövs!
Februari 2010
Jenny Jacobsson En skadefri friidrott?
Januari 2010
Stina Funke Spänning och glädje - samma känslor oavsett nivå
December 2009
Lars-Inge Svensson Bragdguldet till de ideella ledarna!
November 2009
Madeleine Sjöstedt Stockholms Stadion en del av friidrotten
Oktober 2009
Johan Wallerstein Reflektion efter en bilfärd
September 2009
Karin Mattsson Weijber Förebilder och profiler
Augusti 2009
Jonas Forsberg Släpp in ungdomarna!
Juli 2009
Calle Nilsson Rapport från Ölands horisont
Juni 2009
Bo Edsberger Kvinnorna leder motionsvåg
Maj 2009
Lennart Karlberg & Mikael Peterson Bevara Stockholms Stadion som friidrottsarena!
April 2009
Anders Lindblad VM avgörande för framtiden
Mars 2009
Stefan Holm En inomhussäsong i soffan
Februari 2009
Tomas Björklund Nordea gör det möjligt
Januari 2009
Madeleine Melander Personliga mötet viktigt
December 2008
Ulrika Johansson (Rånäs 4H) Drivkraften bakom min löparglädje
November 2008
Stefan Lindeberg Vi ska väcka nyfikenhet hos de unga
Oktober 2008
Thomas Engdahl Tack för en minnesrik och utvecklande tid!
September 2008
Claes Bjerkne Sverige behöver stora evenemang
Augusti 2008
Anna Ekström Skratt och glädje för många!
Juli 2008
Rajne Söderberg Ur ett tredimensionellt perspektiv
Juni 2008
Kajsa Bergqvist Oj, säsongen har visst startat ....
Maj 2008
Ellinor Johansson Många unga vill och kan ta ansvar!
April 2008
Lennart Karlberg Med gemensamma krafter mot fortsatta framgångar
Mars 2008
Krister Clerselius Från löparbanan till styrelserummet
Februari 2008
Ulf Kinneson "En lysande kombination"
Januari 2008
Lars Markusson Så svårt är det att försvara ett OS-guld
December 2007
Mikael Peterson Tack för bra regionmöten!
November 2007
Yngve Andersson Välkommen till nya friidrott.se!
Senaste veckan
Veckan 5.12 - 12.12

Det har varit "NTC" i Uppsala
Det nordiska samarbetet har alltid varit centralt ...

Utvecklingsträff kula och diskus
Under helgen hölls en välbesökt central utveckling...

Uttagningskriterier trillar in
Det börjar närma sig ett nytt landslagsår, och vi ...

Förlängt avtal för PC Kast i Växjö
Svensk Friidrott och Växjö har enats om att förlän...

Utvecklingsträff i sprint/häck
Den gångna helgen hölls en utvecklingsträff för al...

Lägg ett bud för Musikhjälpen!
Ikväll drar Musikhjälpen igång och årets tema är "...

Terräng-EM: 5:e-plats i lagtävlingen trots avtrampad sko
Lagtävlingen i 8 km-loppet resulterade i en utmärk...

Sjätteplats i terräng-EM-stafetten
Den i fjol nystartade mixedstafetten i terräng-EM ...

Nappe 5:a i terräng-EM
Napoleon Solomon gjorde ut utmärkt insats på terrä...

Terräng-EM: Charlotta 13:e
Ullevis Charlotta Fougberg gjorde på söndagen i Ti...

Gergis spände bågen i M22-loppet
I terräng-EM:s M22-klass över 8.3 km i Tilburg sat...

Stabil insats av Omar i JEM-terrängen
Först ut av svenskarna i terräng-EM i Tilburg, Ned...

Robel Fsiha kompletterar EM-truppen
Dubbla SM-tvåan i terräng, Spårvägens Robel Fsiha,...

Ärende polisanmält
Svenska Friidrottsförbundet har mottagit en skrive...

Napoleon anför det svenska terräng-EM-laget i Tilburg
På söndag är det dags för årets sista mästerskap n...

Craft officiell partner till VU 2019
Svensk Friidrotts samarbetspartner Craft stärker e...

Tour de Skatås kan slå rekord
Ni som längtar till skidåkningens Tour de Ski kan ...

Inomhussäsongen är igång
Förutom att terrängsäsongen är inne i kulmen med t...

Prestationscentrum Mångkamp
till Sollentuna

Förbundsstyrelsen har beslutat* att Svensk Friidro...

Ny publikation om uppländsk friidrott
2014 kom boken ”Upplandsbästa i friidrott genom ti...

Reprisen av Friidrottsgalan 2018
För dig som missade Expressens livesändning av...

Philip Frifelt Lundqvist – doldisen som är bäst när det gäller
Han är höjdhopparen som tävlar sparsamt men när de...

Förra veckan
Veckan 28.11 - 5.12

Philip Frifelt Lundqvist – doldisen som är bäst när det gäller
Mondo årets "Rising Star" i världen
Ryssland fortsatt avstängda av IAAF
Mondo kan vinna dubbla priser i kväll
Ansök om att anordna RIG 2020-2023
Tidernas mara av svenskor!
Spjutlegendaren hedras av IAAF
Lysande återkomst av Jonas Leanderson – seger på 28:41
Jättepers av Cecilia och Johanna
Supertid av Hanna Lindholm
Årets friidrottare: Mondo Duplantis
Alla vinnarna på Friidrottsgalan
18:00: Se Friidrottsgalan live
Mondo nominerad i dubbla kategorier:
"Fattar fortfarande inte vad jag gjort"

SM-återbud från Uddevalla kommun
Fick drömbeskedet efter 5 års väntan
- då vann Amanuel i landslagsdebuten

Galan live på Expressen & friidrott.se
Flera tävlingskalendrar för -19 ute
Sex nomineringar till Ungdomsrådet

Två veckor sedan
Veckan 21.11 - 28.11

Fick drömbeskedet efter 5 års väntan
- då vann Amanuel i landslagsdebuten

Galan live på Expressen & friidrott.se
Flera tävlingskalendrar för -19 ute
Sex nomineringar till Ungdomsrådet
Terräng-EM: Truppen kompletteras
Fortbildning inom sprint/häck
Anna Silvander segrade på EM-banan
Terräng-EM-genrep för flera svenskar
Årets främsta friidrottare: Plats 6-10
Utlysning av Förbundsårsmötet 2019

Mondo nominerad till Jerringpriset
– så gör du för att rösta

Spåret 100 GP:
Ny inomhusgala i Folksam GP-serien

Över 400 000 kr till ungdomsfriidrott
Valberedningen önskar delaktighet
Lyckad internationell kastträff:
”Vi är väldigt glada”