Onsdag 25 maj 2016

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och
ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis
Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se
Magnus Fridell
redaktör
073-506 21 74

Information och
media

Fredrik Trahn
070-913 67 96
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter

ISM-IJSM-IUSM mångkamp 2010 var planerat att genomföras den 6-7 mars i QuickNet Arena i Västerås med Västerås FK som arrangör.


Den 2 mars kom dock besked från Västerås att kommunen p g a de stora snömassor som under vintern samlats på halltaket nu av säkerhetsskäl funnits sig tvingad att stänga hallen tillsvidare.

Därmed fanns två alternativ för SFIF Tävling, antingen avlysa tävlingen helt - dvs att inte genomföra några SM-tävlingar i mångkamp inomhus detta år - eller trots det korta varslet försöka hitta en alternativ tävlingsplats.

Efter diverse förfrågningar visade det sig till slut möjligt att få tillgång till Sätra Friidrottshall i Stockholm och SFIF Tävling beslöt därför den 3 mars att tävlingen skulle genomföras på planerat datum men i Sätra i stället för i Västerås.

Det övergripande ansvaret för arrangemanget övertogs av SFIF Tävling.

Kontaktperson

Andreas Thornell

Andreas Thornell

a 010-476 53 42
e-post


 


Avdelningar

Intro

Anmälda

PM / Starttider

Resultat