Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 6 december 2016

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Magnus Fridell
redaktör
073-506 21 74

Information och media

Fredrik Trahn
070-913 67 96
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Ansökan om projektstöd 2013
 


 

 

All kommunikation/kontakt med SFIF och Idrottslyftet sker genom föreningens IdrottOnline-sida.

För att en förening ska kunna ansöka om projektstöd måste den alltså uppdatera/aktivera sin status hos IdrottOnline och då mot Idrottslyftet.

Följ RF-länkarna i högerspalten för mer information om hur man går tillväga första gången!
 

Ansökningstillfällen under idrottslyftet 2013


Under 2013 finns följande ansökningstillfällen:
  

Planerad Projektstart Ansökan inskickad senast
Våren 2013 17 feb 2013
Sommaren 2013 21 apr 2013
Hösten 2013 8 sep 2013
Vintern 2013/2014 17 nov 2013


Besked om beslut meddelas ca två-tre veckor efter ovanstående datum.
  

Ansökan

Föreningen ska i sin ansökan redogöra för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla Idrottslyftets syfte att öppna dörrarna för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna.

Alla ansökningar ska innehålla en detaljerad ekonomisk kalkyl för intäkter och utgifter. Ansökningar som saknar dessa uppgifter kommer att skickas tillbaka för denna komplettering.
  

Krav på föreningar som får projektstöd

Svensk Friidrott har ett ansvar att inför Riksidrottsförbundet svara för att alla medel används i enlighet med intentionerna för satsningen och därmed ett ansvar att följa föreningarnas verksamhet inom satsningen.

Svensk Friidrott är ålagd att årligen rapportera till Riksidrottsförbundet vad medlen inom ramen för Idrottslyftet använts till. Därför kommer vi att upprätta en överenskommelse med alla föreningar som får medel från Idrottslyftet. Överenskommelsen innebär att föreningen:

  • Använder medlen till verksamhet i enlighet med intentionerna i satsningen
  • Redovisar verksamheten på det sätt som Svensk Friidrott anger
  • Redovisar verksamheten i sin årsberättelse
  • Redovisar föreningens respektive skolans åtagande i skolsamverkan
  • Redovisar vem som äger material som är inköpt inom ramen för Idrottslyftet

Innan föreningen kan skicka iväg sin ansökan måste den godkänna ovanstående villkor från Svensk Friidrott. Förening som sedan inte följer överenskommelsen kommer att bli återbetalningsskyldig.