Onsdag 25 november 2015

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Ansvarig utgivare
Anders Albertsson
072-249 53 50

Redaktionen
friidrott.se

Magnus Fridell
redaktör
073-506 21 74

Information och
media

Fredrik Trahn
070-913 67 96
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007,
är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor.

 

All verksamhet som genomförs med
stöd från Idrottslyftet ska bedrivas
utifrån intentionerna i Svensk idrotts
gemensamma idéprogram Idrotten vill
och Riksidrottsförbundets Anvisningar för
barn- och ungdomsidrott
.
Beroende på vilken typ av projekt det handlar om kan friidrottsföreningar söka projektstöd inom ramen för Idrottslyftet från Svenska Friidrottsförbundet, från sitt distriktsidrottsförbund eller från SISU Idrottsutbildarnas distrikt.
 

Svenska Friidrottsförbundet

Svensk Friidrotts satsningar inom Idrottslyftet består av projektstöd och subventioner.

Projektstöd kan tilldelas föreningar som arbetar med:

  • Att utveckla verksamheten för ungdomar och ledare så att fler väljer att friidrotta längre.
  • Att utveckla det organisatoriska ledarskapet i föreningen.
  • Nystart eller omstart av verksamhet på "vita och grå fläckar".
  • Samverkansprojekt mellan förening och skola.
  • Nya tävlingsformer för barn och ungdomar.

Projekten kan drivas av enstaka föreningar eller av flera föreningar i samverkan.

Subventioner
Utbildning av ledare och tränare är ett högprioriterat område inom Idrottslyftet. Därför satsas delar av Idrottslyftets resurser på att sänka kostnaderna för föreningar som skickar deltagare på kurser för barn-, ungdoms- och juniortränare.

 

Distriktsidrottsförbunden

Distriktsidrottsförbunden fördelar projektstöd inom Idrottslyftet inom två områden:

1) Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
Distriktsidrottsförbunden (DF) har ett ansvar för att skapa samverkan över idrottsgränserna och beviljar därför medel till föreningar som vill samverka med andra föreningar och organisationer/skolor för att gemensamt uppvisa det aktivitetsutbud som finns.

Minst 50% av de medel DF tilldelas ska användas till föreningssatsningar i samverkan med skolan.

2) Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet.

Huvudsyftet med bidraget är att skapa aktivitetsytor och idrottsmiljöer som genererar idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Bidrag kan även utgå till anläggnings- och idrottsmiljöprojekt som främjar tillgänglighet för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö, klimat och säkerhet. Bidrag kan även utgå till om- och tillbyggnad av idrottsmiljöer.

 

SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarnas insatser inom Idrottslyftet handlar om att utveckla verksamheten så att "idrotten gör som idrotten vill".

SISU-distrikten ska hjälpa idrottsföreningarna att genomföra kartläggning och analys av befintlig verksamhet för att medvetandegöra och införliva de intentioner som finns i ”Idrotten vill” i sin verksamhet.

De föreningar som genomför ett analysarbete kommer också att ha möjlighet att få fortsatt stöd, för att kunna stärka befintlig verksamhet och utveckla de eventuella brister som identifieras under processen. Det kan till exempel handla om utbildning av tränare, ledare, förtroendevalda och aktiva inom områden som förebyggande arbete kring kränkande behandling, säkra anläggningar och transporter, delaktighet och demokrati m.m.