Lördag 22 november 2014

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Idrottslyftet - mer & fler"Idrottslyftet - mer & fler" är namnet på regeringens satsning på svensk barn- och ungdomsidrott.

En ny period är beslutad till 1 januari - 31 december 2014.

Från och med hösten 2013 hanteras Idrottslyftet inom Idrottsavdelningen på Svenska Friidrottsförbundet.

 

Syfte / Målgrupp

Idrottslyftets övergripande syfte utgår från "Idrotten vill" (se länk i högerspalten) och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället:

"Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet."

Inom Idrottslyftet ska "behålla-perspektivet" ha ett större fokus än tidigare och för Svensk Friidrott är åldersintervallet 15-22 år prioriterat.


På de följande sidorna (se länkar i högerspalten) finns mer att läsa om Idrottslyftet:

Projektstöd 14

På denna sida finns allmän information om Svensk Friidrotts idrottslyft, information om vad man kan och inte kan söka projektstöd för, ekonomiska villkor vid ansökan etc.

Kriterier och tips

Här finns mer information om kriterier för projektstöd, beskrivning av fem prioriterade områden för projekt inom Idrottslyftet och gällande ansökningsvillkor.

Goda exempel

Här finns beskrivningar, idéer och förslag från tidigare genomförda projekt inom Idrottslyftet.

Ansökan 14

Här beskrivs de krav som ställs på föreningarna när ansökningar skapas och skickas in och vilka ansökningsdatum som gäller under 2014.

Återrapport

Här finns regler för den återrapport som ska skickas in till Svensk Friidrott efter projekttidens slut. Dessutom information om eventuell återbetalning av beviljade medel.

Subventioner

Här finns text som beskriver de utbildningar som är subventionerade av Idrottslyftet.