Lördag 13 februari 2016

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Ansvarig utgivare
Anders Albertsson
072-249 53 50

Utgivningsbevis
Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se
Magnus Fridell
redaktör
073-506 21 74

Information och
media

Fredrik Trahn
070-913 67 96
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007,
är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor.

 

All verksamhet som genomförs med
stöd från Idrottslyftet ska bedrivas
utifrån intentionerna i Svensk idrotts
gemensamma idéprogram Idrotten vill
och Riksidrottsförbundets Anvisningar för
barn- och ungdomsidrott
.
Beroende på vilken typ av projekt det handlar om kan friidrottsföreningar söka projektstöd inom ramen för Idrottslyftet från Svenska Friidrottsförbundet, från sitt distriktsidrottsförbund eller från SISU Idrottsutbildarnas distrikt.
 

Svenska Friidrottsförbundet

Svensk Friidrotts satsningar inom Idrottslyftet består av projektstöd och subventioner.

Projektstöd

Under 2016 finns tre prioriterade områden för projektstöd från Svensk Friidrott inom Idrottslyftet:

  • Utveckling
  • Samverkan
  • Rekrytering

Utöver detta finns möjlighet att söka stöd för projekt inom övriga områden:

  • Fortbildning i friidrott för skolans idrottslärare
  • Uppstart av verksamhet på vita/grå fläckar
  • Nya tävlingsformer för barn och ungdomar
  • Behålla barn och ungdomar i verksamhetenSubventioner

Utbildning av ledare och tränare är ett högprioriterat område inom Idrottslyftet. Därför satsas delar av Idrottslyftets resurser på att sänka kostnaderna för föreningar som skickar deltagare på kurser för barn-, ungdoms- och juniortränare.


 

Distriktsidrottsförbunden och
SISU Idrottsutbildarna


Ny text om distriktsförbundens och SISU-distriktens möjligheter att ge projektstöd inom Idrottslyftet kommer under januari 2016.