Lördag 28 mars 2015

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Projektstöd 2013

Det är fritt att ansöka om stöd från Idrottslyftet för projekt som ryms inom någon av de fyra kategorierna

  • behålla och rekrytera våra ungdomar
  • organisationsutveckling
  • vita och grå fläckar
  • skolsamverkan

Fria ansökningar handlar om att omsätta idéer och visioner till praktisk verklighet.

Vad går aktiviteten ut på? Vad är bakgrunden, syftet och målsättningen?

Vad ska uppnås? Hur kan aktiviteten följas upp? Går det att "mäta"  utvecklingen? Vad skiljer före, under och efter?

Under "Kriterier och tips" (se länk i högerspalten) finns de kriterier som gäller för projekt under 2013.

Handläggningstiden för en ansökan är mellan två och tre veckor. Det är alltså angeläget att söka stöd i god tid innan projektet planeras starta.

Oavsett inriktning inom sökt projekt ska en ekonomisk kalkyl medfölja ansökan i IdrottOnline. Detta är ett krav för att ansökan ska behandlas. Inga underlag mottages via post eller e-post.

Även all fortsatt kommunikation kring en ansökan status kommer att ske via föreningens IdrottOnline sida.

Läs mer om IdrottOnline under länken "Ansökan 2013" i högerspalten. Där finns information hur man registrerar föreningen till IdrottOnline samt hur man därefter går tillväga när föreningen ansöker om projektstöd.

Stöd ges inte till:

  • Medlemsavgifter
  • Anställningar eller längre/större arvoderingar
  • Seniorverksamhet

Restriktivitet gäller stöd till:

  • Tävlingsresor (men kanske i kombination med ett träningsläger?)
  • Projektledararvoden eller liknande

SFIF förbehåller sig rätten att publicera projekt och projektresultat.