Onsdag 26 november 2014

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Återrapport
 

 
 

 

Projekt som beviljats medel från Idrottslyftet skall inom 30 dagar från det projektet slutförts (= projektets slutdatum) återrapporteras till Svensk Friidrott och Idrottslyftet.

Återrapport sker genom rapportformuläret för aktuellt projekt som finns på föreningens IdrottOnline sida ("Återrapporter"). Rapporten skall lämnas av någon av föreningens ordförande, kassör eller angiven Idrottslyftsansvarig.

Observera att förening som erhåller bidrag ur Idrottslyftet är inför SFIF/RF ansvarig för att redovisa projektet i sin årsberättelse!
 

Återbetalning av utbetalt projektstöd

Vid utebliven återrapport eller om medlen används i annat syfte än överenskommet blir förening återbetalningsskyldig för de beviljade projektmedlen.

Detta gäller också ifall förening får ekonomiskt stöd från annan bidragsgivare t ex SISU Idrottsutbildarna eller DF (dvs att föreningen söker dubbelt bidrag). Förening har då även förverkat rätten till framtida Idrottslyftsmedel.