Söndag 29 mars 2015

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Återrapport


Projekt som beviljats medel från Idrottslyftet ska inom 30 dagar från det projektet slutförts (=projektets slutdatum) återrapporteras till Svensk Friidrott.

 

Återrapport sker genom rapportformuläret för aktuellt projekt som finns på föreningens IdrottOnline-sida ("Återrapporter"). Rapporten skall lämnas av föreningens ordförande, kassör eller Idrottslyftsansvarig.

Observera att förening som erhåller bidrag ur Idrottslyftet är inför SFIF/RF ansvarig för att redovisa projektet i sin årsberättelse!
 

Återbetalning av utbetalt projektstöd

Vid utebliven återrapport eller om medlen används i annat syfte än överenskommet blir förening återbetalningsskyldig för de beviljade projektmedlen.

Detta gäller också ifall förening får ekonomiskt stöd från annan bidragsgivare t ex SISU Idrottsutbildarna eller DF (dvs att föreningen söker dubbelt bidrag). Förening har då även förverkat rätten till framtida Idrottslyftsmedel.