Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 11 december 2016

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Magnus Fridell
redaktör
073-506 21 74

Information och media

Fredrik Trahn
070-913 67 96
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Kriterier och tips

 


 

1. Behålla och rekrytera fler ungdomar
2. Organisationsutveckling
3. "Vita och grå fläckar"
4. Samverkan mellan förening och skola
5. Nya tävlingsformer för barn och ungdomar


 

Behålla och rekrytera fler ungdomar


Många föreningar tvingas idag ställa friidrottsintresserade barn och ungdomar på kölista för att få börja friidrotta. Samtidigt är det svårt att motivera de aktiva man redan har att fortsätta friidrotta genom tonåren.

Därför kommer projekt med målsättning att behålla och rekrytera ungdomar i åldern 15-22 år i verksamheten att prioriteras högt!

 

 • Utveckla samverkan/nätverk genom erfarenhetsutbyte mellan tränare/ledare över klubbgränserna
 • Satsa på utbildning/kompetensutveckling för tränare (se även - länk i högerspalten - avsnittet "Subventioner av deltagaravgifter").
 • Låta tonåringarna själva vara med och utforma ett verksamhetsprogram bestående av träning, tävling, läger, sociala trivselaktiviteter, upplevelseaktiviteter utanför friidrotten och samarbete/umgänge med aktiva från andra klubbar
 • Individanpassa träning och (och i förlängningen även tävling) så att varje aktiv/träningsgrupp kan satsa på den nivå som han/hon/den själv önskar
 • Vara öppen för att ta emot nybörjare i tonåren
 • Skapa aktiviteter som stärker ungdomsansvarigas roller och engagemang i klubbarna
 • Möjliggöra och främja integration inom friidrotten
 • Anordna träningsläger (inom Europa) och då framför allt för äldre aktiva (födda 1992-97). Ansökan om stöd till träningsläger ska innehålla plats, tidpunkt samt:
  • Deltagarlista med namn och födelseår på alla aktiva, ledare och tränare som deltar på lägret.
  • Den inbjudan/information som har gått ut till aktiva/föräldrar inför lägret.
  • En tydlig budget med intäkter och kostnader i samband med lägret.
  • Information om eventuella andra aktiviteter som planeras under lägret.
När det gäller projektstöd till träningsläger är det idrottsavdelningens förhoppning att det är aktiva med ambitioner att tävla som kan ock får förmånen av denna subvention. Beviljade medel ska användas till att minska kostnaden för aktiva i samband med träningsläger. Diskutera upplägget med Björn Lindén (se kontaktuppgifter till höger) innan ansökan skickas in.
Endast ett utlandsläger per förening och år kommer att handläggas fr.o.m. 2014.
För träningsläger inom Sverige gäller det ovanstående, bortsett från ålderskravet. Här kan man söka projektstöd även för yngre deltagare, dock inte för äldre än födda 1992.

 

Organisationsutveckling inom föreningen
 

För att en förening ska kunna erbjuda en verksamhet där många barn och ungdomar får möjlighet att prova på friidrott och många väljer att idrotta länge behövs utbildade ungdomstränare, men också andra ledarfunktioner i föreningen

Därför finns möjlighet att söka projektmedel för särskilda satsningar för att utveckla ledarskapet i t.ex. valberedning, styrelse, kommittéer och projektgrupper med ansvar för den övergripande och långsiktiga planeringen av föreningens verksamhet. (Se även sidan "Subventioner" (Organisationsledare), länk i högerspalten.)

SISU Idrottsutbildarna kan erbjuda ett mångfacetterat stöd till utvecklingsprocesser i föreningen. Därför rekommenderar vi en första kontakt med ert SISU-distrikt för ett eventuellt processtöd innan ni söker projektmedel inom Idrottslyftet för att utveckla det organisatoriska ledarskapet i föreningen.

En samverkan mellan sökande förening, SISU och idrottslyftet borgar för en starkare och bättre verksamhet för våra friidrottsföreningar.

Föreningar som medvetet satsar på mångfald i ledarskapet (ledare med olika etnisk bakgrund, ålder och kön) bör ha de bästa förutsättningarna att skapa verksamhet som är lockande och tilltalande för många olika målgrupper.

 

"Vita och grå fläckar"
 

Det finns möjlighet för våra SDF (dock genom en förening, kontakta Björn Lindén - se kontaktuppgifter i högerspalten - innan en ansökan skickas in) eller en förening att söka projektstöd för nystart eller omstart av friidrottsverksamhet på "vita/grå fläckar".

Detta projektstöd kan användas för föräldramöten, inköp av redskap, utbildningsinslag, erfarenhetsutbyte med närliggande förening etc, d.v.s. alla aktiviteter som kan behövas för att starta upp en ny förening eller att stärka en befintlig förening med liten verksamhet.

Om en närliggande förening vill, och kan, gå in för att stötta en mindre förening så är det jättebra, ett mentorskap mellan föreningar är en samverkan som kan gagna bägge föreningarna för framtiden. Vid frågor gällande mentorskap/samverkan kontakta Björn Lindén för en diskussion hur man går vidare med ett sådant upplägg.


 

Samverkan mellan förening och skola
 

Om fler skolelever får uppleva bra friidrottslektioner i skolan borde intresset för friidrott bli större bland ungdomar. Friidrottens utbildningar för barn- och ungdomstränare kan ge idrottslärare en god grund att stå på för att göra bra friidrottslektioner i grundskolan.

Därför finns möjlighet att söka projektmedel för att utbilda idrottslärare i friidrottens ungdomstränarutbildning.

Kontakta den ansvariga för lärarnas studiedagar i kommunen och undersök möjligheten att lägga in en friidrottsfortbildning i programmet för studiedagarna.

* Vid kortare samverkan mellan förening och skola t ex vid skolmästerskap, friidrottsdagar, prova-på-dagar finns möjligheten att söka medel via Idrottslyftet.

* Vid all form av samverkan med skolan ska det vara en verksamhet som:

 • är beslutad av friidrottsförbundet och skolledningen/föreningen i samverkan
 • genomförs under den samlade skoldagen, men inte ersätter ämnet idrott och hälsa
 • genomförs främst i skolans närområde
 • erbjuder fortsatt verksamhet efter skolan
   

* Vid längre och bredare samverkansprojekt är det i första hand distriktsförbunden (DF) som har de avsedda Idrottslyftspengarna. Samtidigt ser vi gärna en samverkan mellan föreningen, DF och Idrottslyftet vid dessa större/bredare skolprojekt.

Distriktsförbunden är RF:s förlängda arm i landet. För Idrottslyftet har DF en viktig roll inom områdena anläggningar och idrottsmiljöer samt samverkan med skolan. DF kan välja olika arbetssätt när det gäller Idrottslyftet. Tag därför kontakt med lokalt DF för att få veta vad som gäller!


Nya tävlingsformer för barn och ungdomar

Ledstjärnan i friidrottens barn- och ungdomstränarutbildning är att så många som möjligt ska uppleva friidrott så rolig och stimulerande att de vill fortsätta med friidrott genom ungdomsåren. Detta bör också vara målet när vi utformar tävlingar i friidrott.

Det innebär att tävlingar för barn och ungdomar ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt ska uppleva dem stimulerande och roliga.


Att utveckla lagtävlingsformer är särskilt viktigt för att få fler barn och ungdomar att våga och vilja tävla i friidrott, och liksom i träningsverksamheten tar vi avstamp från två utgångspunkter:
 • Lekfullhet och åldersanpassning ska vara ett signum i all tävlingsverksamhet.
 • De aktiva ska möta nya tävlingsformer och nivåer genom åren så att tävlingarna alltid upplevs lagom utmanande och stimulerande.
Dessa principer för barn- och ungdomsanpassade tävlingar kommer att vara vägledande för ansökningar om projektstöd för nya tävlingsformer.