Måndag 30 november 2015

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Ansvarig utgivare
Anders Albertsson
072-249 53 50

Redaktionen
friidrott.se

Magnus Fridell
redaktör
073-506 21 74

Information och
media

Fredrik Trahn
070-913 67 96
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Det gör Ungdomsrådet!


Gruppbild från Ungdomstinget 2014.


Ungdomsrådet har en viktig funktion i Svensk Friidrott, en funktion som kan sammanfattas i tre uppgifter:
 
  • Arrangera mötesplatser och bygga nätverk för unga ledare inom Svensk Friidrott
  • Se till att de ungas röster får höras i friidrottens styrande rum på nationell nivå
  • Stimulera ungdomar som vill engagera sig i friidrottens styrande rum på förenings- och distriktsnivå


Att arrangera mötesplatser och bygga nätverk för unga ledare inom Svensk Friidrott är alltså en viktig uppgift för Ungdomsrådet. En sådan mötesplats är det årliga Ungdomstinget som genomförs enligt följande:

  • Tinget erbjuder deltagarna möjlighet dels till personlig utveckling i sin ledarroll, dels till att lära känna andra unga ledare från resten av landet.
  • Ungdomsrådet deltar aktivt i – och dokumenterar – diskussionerna vars syfte är att fånga upp unga friidrottares och friidrottsledares åsikter och erfarenheter och se till att dessa ingår i underlaget i Svensk Friidrotts beslutsprocesser.


Utöver detta medverkar Ungdomsrådet i Svensk Friidrotts planerings- och utvecklingsarbete genom att bl a:

  • Själva delta - och uppmuntra andra unga ledare att delta - i exempelvis föreningsträffar i distrikten liksom i Förbundsårsmötet.
  • Nyttja de nätverk som byggs upp med hjälp av Ungdomstinget och andra aktiviteter för att samla upp ungdomars åsikter (exempelvis i enkätform) i aktuella frågor inom Svensk Friidrott
  • Utgöra en remissinstans som säkerställer att unga friidrottsledares åsikter blir uppmärksammade

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin

a 010-476 53 36
e-post


 


Avdelningar

Intro

Arbetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Inspirationsbank