Lördag 30 april 2016

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Ansvarig utgivare
Anders Albertsson
072-249 53 50

Utgivningsbevis
Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se
Magnus Fridell
redaktör
073-506 21 74

Information och
media

Fredrik Trahn
070-913 67 96
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter"Friidrott för barn"

 

Ur bokens introduktion:
 

"Att vara friidrottsledare för barn är en spännande utmaning. Som ledare spelar du en viktig roll i barnens utveckling och idrottande. Med det här materialet från SISU Idrottsböcker och Svensk Friidrott vill vi ge dig som ledare en introduktion till vad som är bra att tänka på som ledare.


Hur utvecklas barn? Hur kan du hjälpa dem att lägga en stabil grund för ett fortsatt idrottande? Hur kan du utvecklas som ledare? Det är några av de frågor du får svar på i det här materialet.

Materialet består av en bok samt en DVD. På DVD:n finns ett stort antal av bokens övningar filmade med instruktioner från Peter Wikström. Detta för att du på bästa sätt ska kunna se och förstå hur en övning ska utföras.

DVD-skivan innehåller dessutom två pdf-filer. I det ena materialet finns exempel på övningar som kompletterar kapitlet "Stafetter, hinderbanor och lekar". Det andra materialet - Kids’ Athletics Educational Cards - kommer från Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) och ger ytterligare idéer om hur man kan introducera friidrott för barn.

"Friidrott för barn" är en bok för dig som:

  • Är aktiv friidrottare eller tränare och vill lära dig mer om träning för barn och få inspiration och tips på nya övningar.
  • Är idrottslärare och vill lära dig grunderna inom friidrottsträning.
  • Är intresserad av friidrott och vill öka din kunskap om idrotten.

"Friidrott för barn" är också kurslitteratur för kursen "Friidrott 7-10 år", som genomförs som friidrottsspecifikt komplement till idrottens gemensamma barn- och ungdomsledarutbildning "Plattformen" som anordnas av SISU Idrottsutbildarna.