Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 21 maj 2018

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Instuderingsfrågor

Friidrott för ungdom 10-14 år

Nedan följer ett urval av de samtal och reflektionsfrågor som finns i boken "Friidrott för ungdom 10-14 år". Genom att besvara dessa frågor går man igenom några av tyngdpunkterna i boken och i verksamheten för den aktuella åldersgruppen.

Frågeformuläret finns också i en pdf-version att ladda ner här.

1) Dagens och morgondagens friidrott (sid. 5-19) Sid Uppg
· Vilka delar av Blomdahls framgångsrecept känns särskilt viktiga för dig och varför? 10 1
· Ge exempel på verksamhet som stimulerar egenvärdet för ungdomar 12 1
· Vilka personliga framsteg hos ungdomarna kan du uppmärksamma, förutom idrottsresultaten? 12 3
· Låt ungdomarna i din träningsgrupp rangordna faktorer på sid. 15 (eller egna). Vad får deras svar för konsekvenser för din verksamhet? 15 2
· Hur stämmer dessa sju "friidrotten vill" med din egen och din förenings syn på friidrott för barn och ungdomar? Ser du något konkret som du kan och vill förändra? 16 2
· Vad innebär texten på sid. 19, när du ska organisera träningen för 10-14-åringar? 19 2
· Hur kan du i en idrottsförening tillgodose många ungdomars behov? 19 3
     
2) Ungdomars utveckling och ledarskapets pedagogik (sid. 20-30, 41-45) Sid Uppg
· På vilket sätt kan kroppens utveckling påverka intresset för olika aktiviteter? 27 1
· Hur kan du som tränare ha beredskap för de aktivas fysiska utveckling? 27 2
· Hur ger ni i praktiken utrymme för ungdomarna att vara med och påverka och ta ansvar för delar av verksamheten? 29 1
· På vilket sätt instruerar du genom de olika sinnena? 45 2
     
3) Att vara en bra ledare och ledarskapets filosofi (sid. 31-40) Sid Uppg
· Vilka utmaningar och uppgifter ser du som mest betydelsefulla i ditt ledarskap för ungdomar i friidrott? 34 2
· Ge exempel på hur du som ungdomstränare i friidrott kan stimulera och ta tillvara barnets naturliga kvaliteter. 36 1
· Hur kan du agera gentemot dina ungdomar under en tävling för att motverka resultatmentalitet och i stället skapa prestations-mentalitet? 39 1
· Vad gör du för att skapa prestationsmentalitet under dina träningspass? 39 2
· Gör en personlig målsättning! Skriv ett antal anvisningar till dig själv om hur vill var som ledare. "Inför varje tränings ska jag påminna mig om att vara på följande sätt gentemot mina ungdomar…" 40 1
     
4) Värden i att vara ledare och samverkan i ledarteam (sid. 45-54) Sid Uppg
· Vad är skillnaden mellan egenvärdet och investeringsvärdet i ett ledarskap? 47 1
· Vad ger det dig att få leda ungdomar? 47 2
· Vad skulle fördelarna vara för dig att arbeta i ledarteam? 48 1
· Hur kan ni förankra reglerna och få ungdomarna delaktiga? 52 2
· Har ni behov av flera ledare i ert team? Hur kan ni i så fall lösa detta? 52 3
· Utvärdera verksamheten. Du får här ett exempel på hur du kan utvärdera verksamheten. Gör egna frågor. 53 1
     
5) En levande och attraktiv friidrottsverksamhet (sid. 55-60, 77-82) Sid Uppg
· Varför är det viktigt med hög aktivitetsgrad i träningen? 57 1
· Hur kan föräldrarna tas tillvara för att skapa aktiviteter utanför träningen? 59 2
· Vilka typer av tävlingar och vilka tävlingsformer tror du är bäst för att stimulera gruppkänsla och social gemenskap? 60 1
· Du har några i gruppen som inte vill tävla. De kommer flitigt på träningspassen, men när det blir dags för tävling avstår de. Vad gör du? 60 2
     
6) Friidrottens träningslära och träningsplanering (sid. 61-76) Sid Uppg
· Vilka av begreppen i checklistan är viktiga för dig när du vill skapa en levande attraktiv träning? 63 1
· Hur tillgodoser du, under samma träning, den som vill lära sig teknik i t.ex. stav och den som bara vill hoppa och ha kul? 65 2
· Vilka av de fysiska egenskaperna är viktigast att träna i denna ålder? 68 1
· Genomför en planering av ett variationsrikt träningspass som innehåller träning i flera friidrottsgrenar och som på olika sätt svarar upp mot begreppet levande träning. Efter passet har genomförts med era ungdomar diskuterar ni dels hur passet fungerade, dels vilka begrepp i levande träning (sid. 62) som passet svarade upp mot. 71 1,2
· Hur kan du se till att en ungdom som är skadad under en tid, ändå kan behålla kontakten med gruppen? 76 1

 

Kontaktperson

Anders Rydén

Anders Rydén

a 010-476 53 43
e-post

Kurslitteratur

Friidrott för ungdom
10-14 år

Om boken | Beställ
Utbildningen
Studieplan | Handledning

Avdelningar

Intro

Bok/DVD

Utbildningsansvariga

Friidrottscentrum

Utbildare/inspiratörer

SISU Distrikt