Onsdag 1 april 2015

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Domarutbildning


Friidrotten är "domarintensiv" - en tävling innehåller ju normalt flera parallella aktiviteter som var och en kräver ett antal domare - så för att kunna genomföra väl fungerande tävlingar på alla nivåer måste vi ha tillgång till många kompetenta domare.
 


A och O i kompetensen är förstås att man "kan reglerna", det är ju förutsättningen för korrekta domslut. Erfarenheten visar också att merparten av de "problem" som uppstår på våra tävlingar är följdverkningar av felaktiga domslut.

Nu finns också ett modern utbildningsmaterial att använda som stöd för de lokala distriktsdomarkurserna.

SFIF kommer även att genomföra "utbildarutbildning" för dem som ansvarar för den lokala domarutbildningen på SDF/UC-nivå.

Kontaktperson

Andreas Thornell

Andreas Thornell

a 010-476 53 42
e-post


 Avdelningar

Intro