Torsdag 5 mars 2015

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se
 

Generalsekreterare & Ansvarig utgivare

Anders Albertsson
010-476 53 50

Redaktionen
friidrott.se

A. Lennart Julin
redaktör
08-30 13 33

Information och
media

Magnus Fridell (vik.)
073-506 21 74
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 
 
Starteruppdraget är den mest krävande och utsatta av alla domarfunktioner vid våra arenatävlingar. Fungerar inte startmomentet i löpningarna väl får det omedelbara negativa konsekvenser för hela arrangemanget.
 

Detta eftersom startmomentet är så komplext och ställer så stora krav på den ansvarige domarens kompetens, uppmärksamhet och förmåga till omedelbara domslut. Fungerar inte detta väl är det omöjligt att avvecka löpgrenarna sportsligt och smidigt.

Vid centrala arrangemang såsom landskamper, SM- och GP-tävlingar ställs därför krav på att den som skall fungera som starter skall ha genomgått SFIF:s centrala starterutbildning, Förbundsstarterkursen.

Förutom den teoretiska regelkunskapen krävs för att vara en god starter framförallt mycket praktik, eftersom det bara är i tävlingssituationen som starterkompetensens alla komponenter prövas och kan tränas och utvecklas.

Därför ligger tyngdpunkten i Förbundsstarterkursen, som arrangeras årligen i samband med Skol-SM  i mitten av september, på praktik och analys av denna praktik. Kursdeltagarna ansvarar för startertjänsten under fredag-lördag medan söndagen ägnas åt analys och diskussioner.

För information om aktuell Förbundsstarterkurs se högerspalten!

Kursen är direkt kopplad till legitimeringen av Förbundsstarters genom att:

- Kursen måste genomföras ca vart tredje år av nuvarande Förbundsstarters för bibehållen legitimation.

- Kursdeltagare som uppvisar god skicklighet kan komma att utses till Förbundsstarter.

Anm: För Förbundsstarters gäller 55 år som övre åldersgräns.

Kontaktperson

Andreas Thornell

Andreas Thornell

a 010-476 53 42
e-post


 

 

Avdelningar

Intro

Kurs 2014