Hem / Back on track

Back on track: Vår återstart!

Efter att restriktionerna kring pandemin har lyfts finns alla möjligheter att återigen satsa på att få gamla och nya friidrottare att samlas i föreningar i hela landet. Genom stöd till olika typer av aktiviteter på förenings- och distriktsnivå hoppas vi kunna bidra med ny energi och kraft till föreningar i hela landet.

Back on track handlar om att vi nu ska hjälpas åt att komma tillbaka på banan, till ansatserna, till kastringarna, till löparspåren och till träningslokalen – till friidrottsglädjen helt enkelt.  

Ansök om Back on track-bidrag!

Inom ramen för Back on track hösten 2021 kan föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott ansöka om pengar inom tre områden: 

  1. Endagsaktivitet: Upp till 5 000 kr i bidrag till exempelvis uppstartsträff eller prova-på-dag.
  2. Flerdagsaktivitet: Upp till 12 000 kr i bidrag till exempelvis tränings- eller utbildningshelg.
  3. Uppdatera redskapsboden: 25 % rabatt hos Unisport och upp till 10 000 kr i bidrag för barn- och ungdomsutrustning.

Först till kvarn ...

Inom varje område finns en viss pott pengar allokerad. Ansökningarna kommer att hanteras i den ordning de inkommer till förbundskansliet och bidrag kommer att förmedlas så länge det finns pengar kvar. 

Ramverk och ansökan

Läs mer om ramverken för varje stöd i rutorna nedan eller i menyn. 
Gemensamt för samtliga bidrag är att de inte beviljas retroaktivt utan ansökan måste alltså göras och beviljas innan en aktivitet genomförs. 

Ansökan sker via IdrottOnline: 

  1. Person med behörighet (någon av dessa roller: Idrottslyftsansvarig, Ordförande, Kassör) loggar in på föreningens IdrottOnline. 
  2. I toppmenyn väljs "Idrottsmedel"
  3. Därefter väljs "Idrottsmedel" i vänstermenyn. 
  4. Välj därefter formuläret "Återstartsstöd 2021/2022" och fyll i informationen. 
  5. Det går att spara ifylld information om ni inte vill skicka in ansökan direkt.
  6. När all information är ifylld skickar ni in er ansökan. 

Har ni problem med IdrottOnline, kontakta supporten