Hem / Bidrag: Föreningsutveckling genom samverkan

Back on track-bidrag 5: Föreningsutveckling genom samverkan

För att kunna utveckla och stärka sina verksamheter för att möjlggöra återstarten så kan vara i behov av lite input utifrån. Att tillsammans med andra föreningar samverka inom tränar- och ledarskapet eller inom styrelsen och kommittéer. Här finns chansen att få stöd till detta och då i samverkan mellan två eller flera föreningar. Samverkan är även möjlig med idrottsföreningar från andra idrotter. Projektidéer kan finnas inom följande områden:

 • Att utbyta kompetenser/erfarenheter inom ledar- och tränarleden, att genomföra studiebesök för tränare/ledare (dock ej för aktiva).
 • Att genomföra gemensamma läger dvs. för två eller fler föreningar med fokus på tränare/ledare.
 • All övrig tänkbar samverkan mellan två eller flera föreningar, dvs utbyten som kan stärka verksamheterna på ett bra och positivt sätt.

Att även skapa samverkan inom det organisatoriska:

 • Att utbyta kompetenser/erfarenheter genom studiebesök mellan föreningsstyrelser.
 • Att utbyta erfarenheter inom det organisatoriska, inom styrelsearbetet kommittéer etc.
 • All övrig tänkbar samverkan mellan två eller flera föreningar, dvs utbyten som kan stärka de organisatoriska inom föreningarna på ett bra och positivt sätt.

Föreningen är fri att själv utforma aktiviteten utifrån vilka behov som finns för att skapa en återstart av verksamheten. Nedanstående ramverk ska dock följas.

Ramverk för stödet

 • Beviljas endast till föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott.
 • Bidraget består av max 12 000 kr vilket ska användas till att täcka delar eller alla kostnader i samband med aktiviteten i föreningen. När flera föreningar samverkar kring en aktivitet ska varje förening ansöka om bidrag för att täcka sina kostnader.  
 • Aktiviteten ska syfta till att återstarta och stärka föreningarnas verksamheter och skapa möjligheter till reaktivering/nyrekrytering samt behålla barn och ungdomar.
 • En förening kan ansöka om bidrag för flera aktiviteter men dessa aktiviteter ska då rikta sig till olika målgrupper.
 • Aktivitetens ska ha genomförts innan 15 oktober 2023.
 • Ansökan sker i IdrottOnline, formulär Aktivtet 22/23
 • Utbetalningen kan ske före aktivitetens genomförande. Beräkna dock att det tar ca 6-8 arbetsdagar från ansökans inskickande till utbetalning.
 • En återrapport ska ske i angivet formulär i idrottonline senast 30 dagar efter genomförande.
 • Ansökningar beviljas så länge det finns pengar kvar i allokeringen.

Ansökan 

I ansökan ska föreningen ange:

 • Start- och slutdatum av aktiviteten
 • Vilken målgrupp som avses
 • Syfte/mål
 • Genomförande
 • En tydlig budget
 • Kontaktperson inom föreningen

Återrapporten ska innehålla:

 • Beskriv genomförandet av aktiviteten
 • Hur många unika personer var med
 • En tydlig budgetredovisning
 • Föreningens måluppfyllelse med aktiviteten
 • Kontaktperson inom föreningen

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png