Hem / Bidrag: Uppgradera arrangemanget

Back on track-bidrag 4: Uppgradera arrangemanget

Ansök om upp till 15 000 kr i bidrag för att ta ert arrangemang till nya nivåer.

Bidraget riktar sig till er som tävlingsarrangör som vill utveckla ert evenemang utifrån exempelvis tillgänglighet eller attraktivitet för att nå en återstart. Bidraget kan exempelvis användas för att utveckla och stärka tävlingen genom att hyra in personal i form av speaker, DJ eller projektledare för ert arrangemang. Det kan också användas för att skapa kringaktiviteter i form av invigning, trycka upp t-shirts eller för sociala aktiviteter anslutning till tävling/lopp.

Bidraget är tänkt att täcka hela eller delar av er kostnad.

Exempel på kostnader att söka för:

 • Hyra in speaker, projektledare eller annan form av personal
 • Hyra in ljudutrustning
 • Personal för att skapa webbsändning
 • Kringaktiviteter i anslutning till ert arrangemang
 • Give aways till deltagare i form av exempelvis, keps, t-shirts osv.

Detta bidrag ska användas för att skapa mervärde för aktiva och/eller ledare under er tävling. Bidraget ska inte täcka kostnader som ni vanligtvis har i dessa sammanhang.

Ramverk för stödet

 • Beviljas endast till föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott.
 • Bidraget består av max 15 000 kr vilket ska användas till att täcka delar eller alla kostnader i samband med arrangemanget. Om flera föreningar samverkar kring en aktivitet kan varje förening ansöka om bidrag för att täcka sina kostnader.  
 • Aktiviteten ska syfta till att återstarta föreningens verksamhet och skapa möjligheter till reaktivering eller nyrekrytering.
 • En förening kan ansöka om bidrag för flera aktiviteter men dessa aktiviteter ska då rikta sig till olika målgrupper.
 • Aktivitetens ska ha genomförts innan 30 september 2022.
 • Ansökan sker i IdrottOnline, formulär Återstartsstöd IF 2021/2022
 • Utbetalningen kan ske före aktivitetens genomförande. Beräkna dock att det tar ca 6-8 arbetsdagar från ansökans inskickande till utbetalning.
 • En återrapport ska ske i angivet formulär i idrottonline senast 30 dagar efter genomförande.
 • Ansökningar beviljas så länge det finns pengar kvar i allokeringen.

Ansökan om bidrag

I ansökan ska föreningen ange:

 • Start- och slutdatum av aktiviteten
 • Vilken målgrupp som avses
 • Syfte/mål
 • Genomförande
 • En budget i form av ordererkännande som Unisport har skickat
 • Kontaktperson inom föreningen

Bidraget utbetalas till föreningen då en fullständig ansökan inkommit till IdrottOnline och målet är att bidraget ska utbetalas innan fakturan förfaller till betalning.

Återrapporten ska innehålla: 

 • Beskriv genomförandet av aktiviteten
 • Hur många unika personer var med
 • En budgetredovisning
 • Föreningens måluppfyllelse med aktiviteten
 • Kontaktperson

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png