Hem / Checklista för föreningsplanering

Checklista för föreningsplanering

  • Ta reda på vad som gäller hos er: Eftersom respektive sjukvårdsregion eller lokalt smittskydd kan upprätta lokala riktlinjer så är det viktigt att ta reda på vad som gäller i din region.
  • Upprätta en dialog med kommunen: De kan bistå med information om ytterligare lokala direktiv och/eller beslut. I vissa kommuner finns även särskilt stöd att få. Enskilda kommuner kan också ha lokala bestämmelser gällande tillgängligheten till anläggningar.
  • Stäm av med hall/anläggningsansvarig: Anpassa träningen efter de möjligheter som ges.
  • Ta stöd av ditt lokala friidrottsdistrikt och/eller RF-SISU-distrikt: De kan ge vägledning lokalt och kan även förmedla frågor vidare.
  • Samla tränare och ledare i digitala möten för att planera verksamheten: Diskutera läget och verksamheten utifrån era lokala förutsättningar. Det är viktigt att alla känner till bakgrund och planering och känner sig trygga i upplägget.
  • Informera aktiva och föräldrar: Säkra att alla i föreningen känner till hur verksamheten kommer att se ut den närmaste tiden och vilka förändringar som införts för olika grupper. Uppmana även till att ta det gemensamma ansvar som krävs i situationen.
  • Håll kontakten via digitala kanaler: Det är viktigt att ingen i föreningen känner att friidrotten försvinner eller att personer försvinner från föreningen på grund av de förändringar som införs. Håll kontakten i träningsgrupperna genom digitala verktyg och var uppmärksam på hur de aktiva mår.