Hem / Rekommendationer och förtydliganden till Svensk Friidrott gällande aktuella coronaåtgärder

Rekommendationer och förtydliganden till Svensk Friidrott gällande aktuella coronaåtgärder

Den 1 december infördes nya åtgärder mot coronasmittan. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 åskådare åläggs arrangören att införa vaccinationsbevis eller andra smittskyddsåtgärder.

Här nedan beskrivs vad dessa nya åtgärder betyder för Svensk Friidrotts verksamhet.

Den här texten uppdaterades den 9 december. Den 8 december infördes nämligen ytterligare smittskyddsåtgärder enligt vilka vuxna rekommenderas att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Idrottsrörelsen kan dock fortsatt hålla igång och det nedanstående gäller fortsatt. Läs mer om rekommendationerna som infördes den 8 december HÄR på RF:s hemsida eller HÄR på folkhälsomyndighetens hemsida. 

Fler åtgärder kan komma att införas och inblandade myndigheter kan komma med mer information som ändrar kunskapsläget. Sidan uppdateras så fort Svensk Friidrotts coronagrupp ser att det finns goda anledningar.

 

Nationellt gäller följande från den 1 december 2021:

 1. Samtliga arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus ska vidta smittskyddsåtgärder.
 2. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 åskådare åläggs arrangören att införa vaccinationsbevis eller andra smittskyddsåtgärder.

A: För alla arrangörer av allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus ska:

 • informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas.
 • erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • säkerställa att personalen och/eller funktionärerna får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

B: För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 deltagare

Ett av nedanstående alternativ ska följas.

Alternativ 1: Användande av vaccinationsbevis

 • Den som ska besöka en match eller tävling som åskådare hämtar sitt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se, via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis.
 • Anordnaren av tävlingen ska kontrollera att åskådare över 18 år är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Åskådaren ska visa vaccinationsbevis och legitimation. Kravet gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig och kan verifiera detta med giltigt läkarintyg.
 • Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats finns uppdaterad information om digital verifiering.
 •  
 • Arrangören ska upprätta rutiner för hur vaccinationsbevisen kontrolleras och dokumentera hur arbetet genomförs.

Alternativ 2: Inför andra smittskyddsåtgärder

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus med fler än 100 deltagare utan att använda vaccinationsbevis ska se till att:

 • varje åskådare har en anvisad sittplats. Stående publik tillåts inte.
 • sällskap, när de sitter på sin plats, har ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt till andra sällskap.
 • inget sittande sällskap omfattar fler än 8 personer. Det vill säga att sällskap som egentligen består av fler än 8 personer delas upp så att det blir högst 8 sittande personer i varje.

Konsekvensen av ovanstående är att det inte alltid är möjligt att fylla samtliga platser som en lokal rymmer i normala fall. Antalet deltagare inomhus får dock alltid uppgå till 100, eftersom det är över denna nivå som regleringen aktualiseras.

 

Vad räknas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning, i friidrottssammanhang?

 • Publiken som besöker en tävling.
 • Deltagarna i ett motionslopp.

 

Vad räknas inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning, i friidrottssammanhang?

 • Verksamheten på själva tävlingsområdet under en arenatävling – t.ex. tävlande aktiva och funktionärer.
 • Funktionärer och övrig personal som arbetar med en tävlings genomförande.
 • Träningsverksamhet.
 • Utbildningsverksamhet med särskilt inbjudna personer.
 • Möten med särskilt inbjudna personer.

För tydlighets skull: Reglerna som gäller från den 1 december omfattar alltså bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. All utomhusverksamhet kan pågå som vanligt och det beror naturligtvis på att risken för smittspridning är betydligt lägre utomhus.

 

Vem räknas till publiken?

 • Alla som är på en tävling för att titta och som inte har en aktiv roll i själva tävlingen.
 • Även aktiva som inte tävlar eller värmer räknas som publik. De omfattas då på samma sätt som övrig publik av de riktlinjer som finns.
 • Tränare som sitter bland övrig publik räknas som publik.

  

Planering och information viktigt för alla arrangörer

 • Alla arrangörer måste göra en planering för att beräkna vilket publikantal som väntas till exempelvis en tävling. Om det finns en möjlighet att publiken/åskådarna kommer att vara över 100 personer måste arrangören ta ställning till de två valen (vaccinationsbeviskontroll eller striktare smittskyddsåtgärder) och skapa en plan för åtgärderna.
 • Oavsett vägval måste arrangören i sin planering ta höjd för de extra moment som smittskyddsåtgärderna innebär. Vilka uppgifter tillkommer kopplade till smittskyddsåtgärderna, hur många extra funktionärer behövs och vilka instruktioner behöver dessa funktionärer få?
 • Arrangörer av tävlingar uppmanas också att skapa tydlighet för besökare i god tid före tävlingen. Kommunicera i god tid vad som gäller för besökare på just ert arrangemang. På detta sätt kan mycket onödig besvikelse undvikas.

 

Tänk på syftet med reglerna

Avslutningsvis några ord där vi vill påminna om själva syftet med reglerna och rikta en uppmaning till alla i Friidrottssverige att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen.

Inget regelverk är heltäckande och det kommer alltid att finnas frågor som saknar givna svar. I stunder där frågetecken uppstår uppmanar vi alla arrangörer att använda det sunda förnuftet och göra kloka bedömningar så att god hygien kan upprätthållas och onödig trängsel kan undvikas.

Mer läsning
Folkhälsomyndighetens hemsida - klicka HÄR
Riksidrottsförbundets coronainformation - klicka HÄR
RF:s artikel "Det här gäller för tävlingar inomhus från 1 december" - klicka HÄR

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png