Hem / Så hindrar vi spridningen av covid-19 framöver

Så hindrar vi spridningen av covid-19 framöver

Från och med den 29 september finns inte några särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för idrottsföreningar, träningsanläggningar eller liknande med anledning av coronapandemin.

Coronapandemin är inte över, men läget är nu så pass ljust att myndigheterna häver samtliga restriktioner.

Folkhälsomyndigheten (FHM) är dock noga med att påpeka att det fortsatt finns 1) nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 samt 2) åtgärder som verksamheter kan vidta för att underlätta för individer att följa de allmänna råden.

Svensk Friidrott förutsätter att alla – aktiva, ledare och andra som arbetar i friidrottens tjänst – följer de allmänna råden. Svensk Friidrott utgår även ifrån att alla föreningar och arrangörer är väl bekanta med FHM:s information till verksamheter samt att man vidtar rationella åtgärder.

Nedan följer de nationella allmänna råden samt FHM:s information till verksamheter.

Nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19

Här sammanfattas vad du som privatperson ska tänka på för att förhindra spridningen av covid-19. Mer läsning hittas HÄR på FHM:s hemsida.

Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

Vaccinera dig

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccinationen.

Stanna hemma vid symtom

Var uppmärksam på symtom. Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika att träffa andra. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Barn som är yngre än sex år behöver inte testa sig.

Om du inte är vaccinerad

Du som är vuxen och inte är vaccinerad bör vara extra noga för att skydda dig själv och andra mot att smittas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, tar särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år. Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

När du arbetar

Från och med den 29 september finns inte längre någon rekommendation om att arbeta hemifrån.

Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som inte är vaccinerad.

När du reser

Om du reser in i Sverige från ett annat land gäller särskilda rekommendationer om testning. Du som är fullvaccinerad behöver inte testa dig.

Innan du reser till ett annat land bör du ta reda på vad som gäller på ditt resmål.

Att besöka ett arrangemang

Från och med 29 september har Folkhälsomyndigheten inte längre några föreskrifter, allmänna råd eller andra rekommendationer som styr antalet deltagare på olika evenemang. Men du har fortfarande ett ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra.

 

Vilka åtgärder mot covid-19 kan föreningar och arrangörer vidta?

FHM:s information till verksamheter handlar om att underlätta för enskilda att följa de allmänna råden, och därmed minska risken för spridning av covid-19 och andra luftvägsinfektioner.

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Det är värdefullt om enskilda och verksamheter tar vara på erfarenheterna från det smittförebyggande arbete som har gjorts under pandemin och behåller exempelvis goda hygienrutiner, tänker på att luftvägsinfektioner sprids i nära kontakt mellan människor, och att de sprids lättare när många människor vistas i trånga utrymmen under lång tid. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19 utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Förslag på allmänt förebyggande åtgärder

Nedan följer förslag på åtgärder som en verksamhet kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

  • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom.
  • Planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar

Ytterligare förslag till arrangörer av läger och tävlingar

  • Placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.
  • Främja utevistelse då det är bra för alla och minskar risken för luftvägsinfektioner.

Beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för smittspridning i inomhusmiljöer.

/Mathias Karlsson