Hem / Tips på anpassning

Så kan verksamheten anpassas

Det kan fortsatt finnas flera möjligheter att skapa bra tillfällen för träning. Med planering, kreativitet och dialog kan känslan av att ”allt ställs in” hindras. Här följer några tips:

  • Dela upp träningsgrupperna i mindre grupper och håll ihop dessa under hela perioden – detta blir enklare för deltagarna och begränsar antalet nya kontakter. Det möjliggör även för en effektivare och säkrare användning av inomhushallarna. För yngre är gruppering efter skola lämpligt.
  • Ta chansen att utforska omgivningen! Det går att träna friidrott på många olika underlag. Genomför träning på olika åtskilda platser och alternera under veckan; exempelvis en 8-grupp på friidrottsarenan, en annan i ett skogsområde och en tredje på en grusplan.
  • Ansök om stöd från Projektstöd IF - det ger er pengar för att kunna bibehålla verksamheten under rådande omständigheter.
  • Erbjud träningsscheman till aktiva som kan genomföras på egen hand. Presentera alternativa träningsformer och/eller led hemmaträning digitalt.
  • Vid löpträning för motionärer där gruppen vanligtvis delas upp i olika tempogrupper - fördela grupperna på olika samlings- och startplatser eller olika samlingstider.
  • Informera om att eget mellanmål kan behövas då föreningsdriven matförsäljning i samband med träningen inte bör bedrivas.
  • Hjälp till att sprida inspiration genom Svensk Friidrotts Facebookgrupp Träningstips(a)