Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Tisdag 2 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Godkända lopp –
Kvalitetsstämpel och välgörare

Alla motionslopp som finns med i den officiella Löparkalendern arrangeras av friidrottsföreningar och är godkända av Svenska Friidrottsförbundet. Godkännandet är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som deltagare. Arrangörer får sina lopp godkända genom att ansöka om det hos Svensk Friidrott och ett godkännande ges då Svensk Friidrotts regler uppfylls.

För löpare som springer godkända lopp innebär det bland annat att de:

  • Kommer möta vätskekontroller med högst 5 km intervall
  • Få en tid som tagits på samma sätt som vid andra tävlingar
  • Springer på en bana som uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav
  • Springer rätt distans. Alla maraton- och halvmaratondistanser kontrollmäts, och även av många lopp över kortare sträckor.
  • Är med och bidrar till föreningarnas överlevnad och utveckling. Överskotten från loppen går till föreningens verksamhet, främst till verksamhet för barn och ungdomar men även till motions- och elitverksamhet.

Utöver de lopp som finns i den nationella kalendern arrangeras också ett betydande antal mindre lopp med som godkänts på distriktsnivå. För information om dessa lopp hänvisas till respektive distriktsförbund och deras hemsidor.

Foto: Deca text & bild

Foto: Deca text & bild

Friidrotten hemvist för löpningen

Den svenska modellen för idrott är att det är idrottsföreningar som arrangerar idrottstävlingar. Idrottsrörelsen i Sverige har genom Riksidrottsförbundet (RF) gemensamt beslutat vilken typ av idrottstävlingar respektive idrottsförbund ska arrangera, vilket till exempel innebär att fotbollsföreningar arrangerar fotbolltävlingar, gymnastikföreningar arrangerar gymnastiktävlingar och friidrottsföreningar arrangerar friidrottstävlingar. Bland friidrottstävlingarna ryms även de löpartävlingar som arrangeras utanför arenorna.

Vill man delta i loppens tävlingsklasser måste man vara medlem i någon av friidrottens föreningar, medan motionsklasserna är öppna för alla. Du behöver dock inte vara elitinriktad för att tävla för eller träna med en förening utan där finns ofta bra verksamhet för alla som vill utveckla sin löpning.

Foto: Deca text & bild

Ansöka om godkännande och guide för arrangörer

Manual för hur du ansöker om godkännande, så kallad sanktion, finner ni under här på våra sidor om tävlingarnas IT-system FRIDA. På sidan finns även en film som beskriver hur ni går tillväga.

Till stöd till lopparrangerande föreningar finns också Svensk Friidrotts ”Långlopps- och motionsloppsguide” att beställa. 
För frågor om godkännande av lopp eller beställning av guiden, hör av dig till Hillevi Thor. 


 

Kontrollmätning

En bana som är kontrollmätt av en banmätare från Svensk Friidrott ska garanteras vara av korrekt längd. Alla förbundsbanmätare har genomgått en särskild utbildning och också godkänts som banmätare vilket innebär att alla banor mäts på samma sätt.

En kontrollmätning genomförs med cykel och ett speciellt, kalibrerat mätinstrument. Under en kontrollmätning tas alltid den kortaste vägen över banan, tillika den sträcka som en smart, och kanske också trött, löpare kan tänkas ta. Mätinstrumentet kontrolleras före och efter varje banmätning genom att man cyklar en uppmätt referenssträcka.

Ibland uppstår frågor från löpare som sprungit med en GPS-klocka och uppmätt en annan sträcka än den kontrollmätta. Det kommer sig ofta av att det som löpare i stort sett är omöjligt att springa den absolut kortaste vägen - som är den som är uppmätt. Ibland är det andra löpare i vägen och det är svårt att springa lika snävt i kurvor som kontrollmätningen tagit. Dessutom är GPS-klockorna och kartor med mätfunktion på nätet ännu inte så pass precisa att de ger den exakta längden.


Kontaktperson

Jenny Sundqvist

Jenny Sundqvist
Motionslöpning och folkhälsa
a +46 10 476 53 59
e-post


Avdelningar

Intro

OCR

Om godkända lopp

Långloppskalendern på svenskalopare.se

Utbildningar


 Vill du veta mer
om löpning? Gå in på
svenskalöpare.se