Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 3 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Friidrotten håller Sverige i rörelse!

Lyckliga barn springer.
Handen på hjärtat, pirrar det inte i benen när du är glad? Man vill ta ett glädjeskutt. Ändå blir vi fler och fler som inte rör på oss. Det vill idrottsrörelsen råda bot på. Hur då?

Bakgrund

Idag är en stor och växande del av Sveriges befolkning alltför fysiskt inaktiva. Bland medelålders män och kvinnor hör uppemot 30 respektive 15 procent till denna kategori. I åldersgruppen från tonåren upp till medelåldern är 10-15 procent helt inaktiva. De har ett stillasittande arbete och inga fritidsvanor med fysisk aktivitet. Bara var femte av de som är 30 år och äldre är tillräckligt fysiskt aktiva sett ur hälsosynpunkt och kondition.

Fysisk aktivitet medför minskad risk för hjärtinfarkt, slaganfall, höga blodfetter, högt blodtryck, diabetes, benskörhet och vissa cancerformer. Dessutom har det mycket stor betydelse för att motverka övervikt och fetma.

Sverige har en närmast epidemisk ökning av tillstånd som övervikt, diabetes typ två och benskörhet på grund av för lite fysisk aktivitet. Detta är bakgrunden till att regeringen givit Folkhälsoinstitutet i uppdrag att tillsammans med andra myndigheter och organisationer leda det nationella projektet "Sätt Sverige i rörelse".Folkhälsoinstitutet ser projektet som början på ett långsiktigt förändringsarbete för att främja hälsa och förebygga sjukdom genom ökad fysisk aktivitet.

Var kommer idrotten in?

Projektet "Idrotten håller Sverige i rörelse" är idrottens bidrag till den stora nationella projektet. Genom det vill idrottsrörelsen få fler att börja röra på sig för att få en bättre hälsa.

Tanken är att det idrottsliga projektet ska stötta, stimulera och inspirera specialidrottsförbund och föreningar runtom i landet att genomföra arrangemang som stimulerar till fysisk aktivitet. Arbetet kan med fördel ske i sammarbete med andra organisationer, framförallt på det lokala planet. Människor som idag inte är aktiva skall lockas till att hitta någon fysisk aktivitet som de tycker är rolig och gärna fortsätter med.

Vad gör Friidrotten?

Vid sidan av utgivandet av ovannämnda Joggingkalendern och Motionsaffischen kommer Svenska Friidrottsförbundet att arbeta för ett införande av kvalitetsmärkning för motionslopp. Tanken är att uppmana föreningarna att i samband med loppen också erbjuda de erfarna motionslöparnas familjer att gå eller springa en sträcka i samband med huvudloppet. SFIF kommer även att presentera goda exempel på aktiviteter som föreningarna genomför.

Kontaktperson

Gunilla Dahlén

Gunilla Dahlén

a 010-476 53 33
e-post


Avdelningar

Intro

OCR

Om godkända lopp

Långloppskalendern på svenskalopare.se

Utbildningar

Mer om motion