Hem / Nyheter / Öppet brev: SOK:s uttagningskriterier måste ändras

Öppet brev: SOK:s uttagningskriterier måste ändras

Då det på sistone varit en hel del diskussioner gällande OS-uttagningar och kriterierna som ligger till grund för SOK:s beslut vill Svensk Friidrott återigen tydliggöra sin ståndpunkt. Vi anser att nuvarande regler måste ändras.

Svensk Friidrott anser att Sveriges Olympiska Kommittés "topp-åtta-perspektiv" varken är rimligt eller framgångsrikt. Vår uppfattning är att den idrottare som har klarat de internationella kvalificeringsreglerna både ska nomineras och ges möjlighet att delta.

Tillhör du världseliten i din idrott ska du självklart även ges möjlighet att tävla mot de främsta på ett OS. Precis så tänker Svensk Friidrott när gäller uttagningarna till VM. Vi är både stolta och glada över alla aktiva som är på den nivån och vet vilket enormt arbete och engagemang som läggs ner tillsammans med tränare och ledare.

Svensk Friidrott har bedrivit ett påverkansarbete för att få till en förändring. Vi har tidigare motionerat i frågan till ett årsmöte i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), men förlorade tyvärr den voteringen tydligt. När det senast tillsattes en arbetsgrupp med förbundsrepresenation gällande uttagningskriterierna deltog vi aktivt med en företrädare och kommunicerade våra åsikter. Tidigare i år skrev vi även ett brev till SOK:s styrelse i ämnet, där vi föreslog lättnader i uttagningskriterierna redan inför sommarens OS med hänvisning till osäkerhet och påverkan kopplad till coronapandemin.

Vi har fortlöpande framfört våra synpunkter i våra kontakter på olika nivåer och kommer oförtrutet att fortsätta påverkansarbetet via både tjänstemän och på den politiska nivån. Vi planerar även för en ny motion till SOK:s årsmöte 2022 och kommer att diskutera frågan vid styrelsemöten under hösten. Svensk Friidrott ser fram emot att tillsammans med andra olympiska specialidrottsförbund arbeta för att justera uttagningsprinciperna.

Svensk Friidrott anser att SOK inte följer sina egna värderingar när det handlar om "topp-åtta-perspektivet". Följande står att läsa på SOK:s hemsida:

Det olympiska uppdraget

Den olympiska rörelsens grundvärderingar är respekt för varje individ och vänskap över alla gränser och att sträva efter att utvecklas över sina egna gränser.

Den grundläggande idén är uttryckt i mottot ”snabbare, högre, starkare". Alla kan sträva efter att bli bättre, att lära sig mer och att utvecklas som människa även om bara några få blir olympier och ännu färre mästare. "Det viktiga är inte att vinna utan att deltaga" syftar just på lärande och utveckling.

Den internationella Olympiska Kommitténs (IOK) främsta uppgift är att säkerställa firandet av de olympiska spelen som symbol för rörelsens grundläggande värden och idé. Spelen ska inspirera fler att vilja vara en del av detta. Spelen ska visa att fredlig samexistens är möjlig och bidra till framtidstro samt byggandet av en bättre värld - oavsett hur turbulent omvärlden är.

Avslutningsvis; Svensk Friidrott har under förbundskapten Karin Torneklints ledning en stor trupp som är på väg mot Tokyo via precamp i Fokuoka. Nu gäller det att fokusera fullt ut på att skapa optimala förberedelser i ambitionen att ge alla aktiva förutsättningar att göra sitt bästa när det är dags.

Att förändra "topp-åtta-kriteriet" för uttagningar till framtida OS kommer vi att fortsätta verka för och jobba vidare med.

Johan Storåkers, ordförande Svensk Friidrott

Stefan Olsson, generalsekreterare Svensk Friidrott