Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 3 december 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Om "mixade lopp"

Tävlingskommittén (TÄK) klarlägger nedan de regler och principer som gäller för s k mixade lopp, dvs löptävlingar på arena där män och kvinnor deltar i samma lopp:

 

1. Mixade lopp är i princip förbjudna i de internationella tävlingsreglerna (IAAF:s). Det innebär att resultat uppnådda i sådana lopp saknar giltighet som rekord, som kvalificering till mästerskap och även rent generellt statistiskt.

2. Den viktigaste bakgrunden till förbudet är att kvinnor som springer i sådana lopp har tillgång till en draghjälp som innebär en betydande - och därmed osportslig - fördel jämfört med normala kvinnliga lopp.

3. Nationellt accepterar dock SFIF mixade lopp. Syftet med detta är emellertid endast att möjliggöra praktiska lösningar vid lokala tävlingar med få eller t o m enstaka kvinnliga deltagare. T ex att vid DM 10000m låta de två kvinnliga deltagarna starta samtidigt med de nio manliga.

En självklar förutsättning är att samtliga deltagare springer "sina egna lopp", dvs satsar på att optimera sin egen prestation.

4. Möjligheten till mixade lopp får alltså inte missbrukas, dvs utnyttjas för att ge enskilda kvinnliga elitaktiva tillrättalagda förutsättningar i syfte att uppnå bättre resultat (tider) än vad som skulle vara möjligt i ett rent kvinnligt lopp.

För det första strider förfaringssättet mot grundkravet att alla som startar i en tävling skall ha samma förutsättningar och för det andra strider det mot den övergripande regeln om "otillåten hjälp" (kap E 4.12) i form av "obehörig pacing".

5. Möjligheten till mixade lopp får absolut INTE heller uppfattas som att det skulle vara tillåtet med "manlig hare" i kvinnliga lopp. Per definition (kap D 1.2) får ju inte manliga löpare starta i lopp som är utlysta för kvinnor.

Det bör också noteras att det finns en fundamental skillnad mellan "vanliga" harar i elitlopp och manliga harar i kvinnliga elitlopp: I det första fallet har hararna lägre kapacitet än "huvudpersonerna" och förmår därför bara leda under den inledande delen av loppet, i det andra fallet är haren bättre än "huvudpersonerna" och kan därför assistera hela loppet och utan problem anpassa sin fart till den exakt optimala.

6. Ovanstående innebär att arrangör som tillåter ett mixat lopp på en lokal tävling måste vara vaksam på att denna möjlighet inte missbrukas. Vid tendens till att manlig löpare avsiktligt springer under sin förmåga för att dra åt en kvinnlig bör varning (gult kort) ges och om rättelse inte sker diskvalifikation övervägas.

7. Det måste alltid framgå tydligt av resultatlistan om löpning varit mixad.

Avdelningar

Intro

Skoregler inomhus 20-21

Nya skoregler arena 20

Nya regler 18

Nya ungdomsregler 2014

Tävla för svensk klubb

Tävla utomlands

Aktuella startregler

Nya regler 13

Tillägg regelboken 10

Nya regler 10

Poängtab u-mångkamp

Nya regler 06

600 g diskus

Nya regler 04

Nya regler 03

Mixade lopp

Rekord på landsväg

Regler i populärform

SM-bestämmelser

Säkerhet i kast

Mer om regler

Speciella bestämmelser för SM-tävlingar.

Beställningsmaterial

Den nu gällande upplagan av regelboken (Svenska Friidrottsförbundets "Tävlingsregler för friidrott") publicerades i april 2010.

Regelboken beskriver hur alla friidrottstävlingar i Sverige skall genomföras. Grunden är Internationella Friidrottsförbundets regler, vilka har kompletterats med nationella bestämmelser (framförallt för barn- och ungdomstävlingar).

Beställ regelboken ("Tävlingsregler för friidrott") från Idrottsbokhandeln.
Pris 75 kr