Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 16 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Nya regler fr o m 1 januari 2006

Internationella Friidrottsförbundet IAAF har sina "regeländrings-kongresser" vart fjärde år, senast i augusti 2005 i samband med VM i Helsingfors.

Då fattades beslut om inte mindre än 262 ändringar i de internationella tävlingsreglerna.

Ändringar som trädde i kraft i samband med årsskiftet, dvs den 1 januari 2006.

Men det stora antalet ändringar skall inte uppfattas som om det skett en revolutionär omvälvning i reglerna. Ändringarna kan nämligen till allra största delen hänföras till kategorierna "redaktionella justeringar och förtydliganden" eller "specialsituationer på storinternationella mästerskap".

Nedan presenteras de punkter som kan ha anses ha allmänt intresse och/eller praktisk betydelse för den enskilde domaren, arrangören eller arenaägaren.

Påverkan på det konkreta domararbetet vid vanliga tävlingar är ytterst begränsad. Det är faktiskt bara en enda av punkterna nedan - nr 7 - som innebär att en domare skall agera annorlunda än tidigare.

De här presenterade - och alla andra - ändringar kommer förstås att arbetas in i SFIF:s "Tävlingsregler för friidrott" vars nuvarande "röda upplaga" från 2002 avses komma att ersättas av en ny upplaga - inkluderande också ev ändringar i de nationella reglerna som beslutas av SFIF:s årsmöte i slutet av mars - till utomhussäsongen 2006.

 

1. Starten

De senaste årens regelskärpningar som gjort den elektroniska startkontrollutrustningens utslag överordnade allt annat mjukas nu upp något genom att man ger den "extra löpledaren för startfrågor" möjligheten att ogiltigförklara uppenbart felaktiga värden från utrustningen.

Hittills har startkommandon alltid givits på arrangörslandets språk, men i fortsättningen skall vid stora internationella mästerskap starters alltid använda engelska.

För att starters på ett tydligt visuellt sätt skall kunna signalera situationen "omstart men ingen varning" införs nu ett grönt kort som komplement till de tidigare gula (varning) och röda (diskning) korten.

 

2. Häck

De manliga juniorerna (19 år och yngre) fick för några år sedan redskapsvikterna i kula, diskus och slägga sänkta från seniorernas till 6.0, 1.75 resp 6.0 kg.

Nu görs en motsvarande internationell anpassning (sänkning) av också häckhöjden på 110m häck för P19-klassen: Från seniorernas 1.067 m till 0.995 m +/- 0.005 m.

Detta i förstone litet märkliga mått beror på att man ville få med ala befintliga häckar, dvs både de 1.000 m häckar som är vanliga i Europa (bl a hos oss i Sverige) och de 0.991 m (39 tum!) häckar som traditionellt använts i USA och andra engelsktalande länder.

För oss innebär det alltså ingen praktisk förändring eftersom vi sedan tidigare haft just 1.000 m häckar för P19.

 

3. Stav

Nu sägs att den vita "nollinjen" (kap I 1.2.6) skall markeras inte som tidigare bara på banan/marken (där den ju normalt är permanent målad) utan också uppe på själva bädden.

Här måste det dock rimligen bli fråga om tillfällig tejpning eftersom bädden inte ligger på centimetern när exakt lika från en gång till en annan.

Syftet med den nya markeringen bör vara att underlätta bedömningen av om hopparen vidrört "det förbjudna området" (kap I 4.4.3) eller inte vid de ytterst sällsynta avbrutna försök där staven på något sätt tar i bädden vid sidan av lådan.

 

4. Längd/tresteg

För två år sedan beslöts att plastelinan inte bara skall finnas i själva 45-graders-vinkeln utan också måste sträcka sig en bit (3 mm) in på listens ovansida. Nu har observerats att detta var fortsatt otillräckligt för att "ge märke" vid vissa typer av övertramp och därför har man ökat från 3 till 10 mm plastelina på ovansidan (se skissen nedan).

 

5. Kast allmänt

Det blir förbjudet att anbringa vikter på kroppen. Riktigt vilket problem det är man vill motverka är obekant. Enda kända fallet var för flera år sedan när en numera på livstid för doping avstängd kulstötare vid en tävling befanns ha vikter fastsatta vid fotlederna.

Sedan tidigare har lindning av handleden, användande av bälte för ryggen liksom armbågsskydd för spjutkastare uttryckligen varit helt tillåtet utan något som helst krav på läkarintyg eller annat godkännande.

Nu tillkommer emellertid en paragraf om att alla andra typer av skadeförebyggande stöd/skydd bara får användas av medicinska skäl som uttryckligen godkänts av IAAF.

Frågan är dock hur administrationen av dessa dispenser skall komma att hanteras rent praktiskt eftersom var och varannan elitkastare ju använder lindning eller "vulkanskydd" på framförallt knäna. (Dessutom är som bekant skydds/stödtejpning av vrister vanligt förekommande i alla grenar.)

 

6. Kula

Utformningen av stoppbalken vid kulringen har modifierats något så att totallängden 1.22 inte skall mätas längs bågen utan rätlinjigt längs kordan (se skissen nedan). Det gör balken ca sju centimeter längre.

 

 

7. Slägga

Reglerna för avbrutna släggkast mjukas upp: Tidigare har man bara fått börja om ett avbrutet kast om slägghuvudet inte vidrört marken utanför ringen (se kap N 4.3.3). Nu blir det dock tillåtet att börja om också efter en sådan markberöring med redskapet.

Dvs kastarna behöver inte - som hittills varit nödvändigt - lägga sig vinn om att hålla släggan "i luften" också under inbromsningen i ett avbrutet kast.

Avdelningar

Intro

Skoregler inomhus 20-21

Nya skoregler arena 20

Nya regler 18

Nya ungdomsregler 2014

Tävla för svensk klubb

Tävla utomlands

Aktuella startregler

Poängtab mångkamp

Rekord på landsväg

Regler i populärform

SM-bestämmelser

Säkerhet i kast

Mer om regler

Speciella bestämmelser för SM-tävlingar.

Beställningsmaterial

Den nu gällande upplagan av regelboken (Svenska Friidrottsförbundets "Tävlingsregler för friidrott") publicerades i april 2007.

Regelboken beskriver hur alla friidrottstävlingar i Sverige skall genomföras. Grunden är Internationella Friidrottsförbundets regler, vilka har kompletterats med nationella bestämmelser (framförallt för barn- och ungdomstävlingar).

Tävlingsregler för Friidrott

Beställ regelboken ("Tävlingsregler för friidrott") från Idrottsbokhandeln.
Pris 75 kr