Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 18 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Nya regler fr o m 1 januari 2004

Internationella Friidrottsförbundet IAAF har sina "regeländringskongresser" vart fjärde år, senast i Edmonton 2001. Men möjligheten finns också att vid "valkongresserna" som genomförs på åren mittemellan ta upp "akuta" regelärenden.

Listan vid den gångna sommarens kongress i Paris över sådana "urgent matters" för de tävlingstekniska reglerna var tämligen lång, men det allra mesta rörde sig om huvudsakligen redaktionella justeringar med liten eller ingen påverkan på det praktiska domararbetet på tävling.

Nu har de internationella nyheterna arbetats in i den svenska regeltexten som senast trycktes i den "röda upplagan" (år 2002) av "Tävlingsregler för friidrott".

De nya paragraferna finns samlade i ett Word-dokument att ladda ned.

Några kommentarer till de regelnyheter som alltså trädde i kraft vid årsskiftet, dvs den 1 januari 2004:

1. Starten

Här handlar det primärt om den "storinternationella" verkligheten där man använder sig av elektronisk startkontrollutrustning.

För den situationen inrättas nu två nya domarfunktioner - "Extra löpledare med särskilt ansvar för starten" och "Startkoordinator" - för att bättre hantera det ökade "strul" kring startmomentet som de i fjol skärpta tjuvstartsreglerna visat sig ofta medföra i sådana tävlingssammanhang.

2. Stav

Här görs två förenklingar av typen "verklighetsanpassning":

* Den ändå aldrig (?) utnyttjade möjligheten att placera ställningen upp till 40 cm före "nollinjen" (= lådans bakkant) plockas bort. I fortsättningen gäller alltså att ställningen bara behöver kunna flyttas upp till 80 cm framåt i löpriktningen.

* Alla restriktioner för hur hopparen får tejpa staven tas bort.

Dessutom "bygger man ut" den rekommenderade hoppbädden för elittävlingar något.

3. Längd/tresteg

Här påpekas nu uttryckligen att plastelinan inte skall finnas bara i själva "vinkeln" utan också måste sträcka sig en bit in på listens översida.

4. Slägga

Vid kongressen i Edmonton beslutades om nya regler för slägghandtagen, men det visade sig att det fanns sådana brister att ändringen drogs tillbaka innan den trätt i kraft. Nu återkommer man i ärendet efter att ha tagit hänsyn till de invändningar som inkom.

Så vitt kan bedömas uppfyller alla tidigare "normala" slägghandtag också de nya reglerna, men självklart rekommenderas alla släggägare att i god tid före säsongen stämma av att deras handtag verkligen är fortsatt godkända.

IAAF ha också kraftigt skärpt sina normer för kastburar och anpassat dem till den redan i fjol insnävade kastsektorn.

Avdelningar

Intro

Skoregler inomhus 20-21

Nya skoregler arena 20

Nya regler 18

Nya ungdomsregler 2014

Tävla för svensk klubb

Tävla utomlands

Aktuella startregler

Poängtab mångkamp

Rekord på landsväg

Regler i populärform

SM-bestämmelser

Säkerhet i kast

Mer om regler

Speciella bestämmelser för SM-tävlingar.

Beställningsmaterial

Den nu gällande upplagan av regelboken (Svenska Friidrottsförbundets "Tävlingsregler för friidrott") publicerades i april 2007.

Regelboken beskriver hur alla friidrottstävlingar i Sverige skall genomföras. Grunden är Internationella Friidrottsförbundets regler, vilka har kompletterats med nationella bestämmelser (framförallt för barn- och ungdomstävlingar).

Tävlingsregler för Friidrott

Beställ regelboken ("Tävlingsregler för friidrott") från Idrottsbokhandeln.
Pris 75 kr