Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 30 september 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Tävla för svensk klubb?

 


Sverige är ett land med en stor årlig invandring och bland dem som flyttar hit finns också många som är intresserade av att friidrotta. Men vilka regler är det egentligen som gäller för att de skall få tävla för en svensk friidrottsklubb?

Den frågan har blivit aktuell för alltfler av våra föreningar under senare år och det kan därför finnas anledning att här sammanfatta de viktigaste punkterna.

 

1. Söka tillstånd

För att som nyinvandrad få tävla för svensk klubb skall man personligen ansöka om tävlingstillstånd hos SFIF.

För ungdomar (P17/F17 eller yngre) som inte tävlat i friidrott i hemlandet behövs dock ingen speciell ansökan.

Vid minsta osäkerhet om vad som gäller kontakta SFIF (se kontaktperson till höger)!

2. Folkbokföring

Förutsättningen för att en icke-svensk medborgare skall kunna tävla för en svensk klubb är att han/hon är bosatt i Sverige. Baskriteriet är därför alltså att man är folkbokförd här.

I vissa fall - när det gäller personer som är flyktingar - kan det vara så att folkbokföring ännu inte kunnat ske av formella skäl. Då kan SFIF efter särskild prövning ändå ge tillstånd.

3. Tidigare friidrottsbakgrund

Har personen tidigare tävlat i friidrott i och/eller för sitt hemland skall man även ha ett skriftligt godkännande från hemlandets förbund att man får ansluta sig till en svensk förening.

Även här kan SFIF efter särskild prövning - främst för personer med flyktingstatus - ge dispens om det bedöms att tillstånd från hemlandets förbund inte är möjligt att erhålla.

4. SM-tillstånd

För att få ställa upp i SM-tävlingar gäller krav på att personen är folkbokförd här - och huvudsakligen vistats här - sedan minst ett år tillbaka samt att han/hon inte samma år deltar i nationsmästerskap i hemlandet.

5. Kompletta regeltexten

Följ länken i högerspalten för att ladda ned den fullständiga aktuella regeltexten som den ser ut efter de ändringar i representationsbestämmelserna som Förbundsårsmötet 2012 beslutade om!

 

OBS:
Ofta finns speciella individuella förutsättningar i det
enskilda fallet. Så vid ev oklarheter bör man alltid
först höra med SFIF (se kontaktperson i högerspalten)
om hur man skall gå tillväga.