Hem / Utbildning / Utbildningscentrum

Utbildningscentrum

För att genomföra utbildning av ledare, tränare, domare m.m. på lokal nivå är friidrotts-Sveriges 23 distriktsförbund (SDF) indelade i 8 utbildningscentrum (UC) vardera omfattande ett eller flera SDF. Nedan återfinns kontaktvägar till respektive UC. 

Utbildningscentrum samt 
ingående SDF

Kontakt

UC Norrland
Norrbotten 
Västerbotten
Ångermanland 
Medelpad 
Jämtland/Härjedalen

Per Jutterström
070-281 81 88
e-post
Hemsida

UC FriMitt
Hälsingland 
Gästrikland 
Dalarna 
Uppland

Fredrik Möllerström
076-890 59 12
e-post
Hemsida

UC Stockholm
Stockholm

Michael Pettersson
070-811 29 47
e-post
Hemsida

UC Mellan
Värmland
Närke 
Västmanland 
Södermanland 
Östergötland
Johan Engberg
0730-350055
e-post
Hemsida
UC Väst
Göteborg
Bohuslän/Dal
Halland
Västergötland
Anders Gren
073-650 60 75
e-post
Hemsida

UC Gotland
Gotland

Vakant
UC Småland
Småland
Blekinge 
Ingela Nilsson
070-349 92 77
e-post
Hemsida
UC Skåne
Skåne 
Bengt Hansson
070-817 88 63
e-post
Hemsida