Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 25 september 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Veterankommittén

 

Veterankommittén ansvarar för att utveckla och stärka veteranfriidrotten i Sverige. Kommittén består av en ordförande och sex ledamöter som sammanträder vid sex till åtta tillfällen per år. Kommittén representerar även Sverige i nordiska och internationella sammanhang.

Hör gärna av dig till oss i Veterankommittén eller till ditt distriktsveteranombud om du har frågor eller synpunkter på veteranfriidrotten.

Nedan finns en beskrivning på Veterankommitténs arbetsfördelning.


Ordförande


Ivar Söderlind
Gökropsvägen 5B
906 51 UMEÅ
mobil: 070-606 11 23
ivarsoderlind@gmail.com


Ledamöter


Ulf Agrell
Lyckåsgatan 19
215 65 MALMÖ
mobil: 070-567 00 06
ulf.agrell@telia.com

Lena Björk
Hamngatan 29 A
172 66 Sundbyberg
mobil: 070-679 24 00
lenabjork76@hotmail.com

Anna Ek
Lilla Västansjö 19
552 92 JÖNKÖPING
mobil: 073-650 08 63
anna@medicrehab.se

Peter Hackenschmidt
Kastellvägen 4
554 66 JÖNKÖPING
tele b: 036-615 02
mobil: 070-735 25 40
phacken@bredband.net

Mikael Magnusson
Mosshagestigen 213, 1 tr
144 51 RÖNNINGE
mobil: 076-897 16 43
micke.magnusson1@bredband.net

Karin Schön
Sveagatan 15
413 14 GÖTEBORG
mobil: 073-330 89 21
karin.schon62@gmail.com

Jenny Åkervall
Krigsstigen 18
182 73 STOCKSUND
mobil: 070-690 42 79
jenny.akervall@telia.com

SFIF:s styrelses representant


Anders Svanholm
mobil: 072-203 68 13
anders.svanholm@hemab.se

Veterankommittén arbetsfördelning

2019

Ivar Söderlind

– Kommittéordförande med övergripande ansvar
– Kontakter med SFIF:s styrelse
– Ansvarig för budget, ekonomi och verksamhetsberättelse
– Tävlingsansvarig – kommitténs ”TAK-kontakt”
– Ansvarig för VSM Riktlinjer (tillsammans med Ulf och Micke)
– Ordförande vid möten med veteranernas Statistikkommitté och ansvarig för Europarekord

– Svensk representant vid ett av Nordiska Veterankommitténs möten under året
– Representant/kontaktansvarig (tillsammans med Ulf) med arrangör för VSM inomhus och VSM utomhus
– Teknisk delegat (kallades tidigare förbundskontrollant) vid IVSM och VSM (tillsammans med Micke)

– Representera Veterankommittén vid Veterantinget 17 augusti i samband VSM utomhus i Huddinge
– Lagledare vid IVVM i Torun, Polen 19-24 mars (tillsammans med Karin, Anna, Micke, Jenny och Peter)
– Lagledare vid VEM i Venedig, Italien 5-15 september (tillsammans med Karin, Anna, Jenny och Peter) (budgeterat 1 heltid, 4 halvtider)
– Svensk representant vid EMA:s Generalförsamling i Venedig 10 september (tillsammans med Karin, Anna och Peter)

– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen på Bosön 26-27 oktober
– Representera Veterankommittén vid SFIF:s ordförandekonferens i november (tillsammans med Anders Svanholm)
– Kontaktperson till veterandistriktsombud och föreningar i Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland och Jämtland
 

Anna Ek

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Peter, Karin, Ulf, Micke, Jenny och Lena)
– Kontaktperson för medicinska frågor gällande antidoping och rehabilitering
– Kontaktperson i Sverige för kvinnliga veteraner (tillsammans med Jenny, Karin och Lena)
– Kontaktperson internationellt för kvinnliga veteraner (tillsammans med Jenny, Karin och Lena)
– Svensk representant vid ett av Nordiska Veterankommitténs möten under året

– Representera Veterankommittén vid Veterantinget 17 augusti i samband VSM utomhus i Huddinge
– Lagledare vid IVVM i Torun, Polen 19-24 mars (tillsammans med Ivar, Karin, Micke, Jenny och Peter)
– Lagledare vid VEM i Venedig, Italien 5-15 september (tillsammans med Ivar, Karin, Jenny och Peter) (budgeterat 1 heltid, 4 halvtider)
– Svensk representant vid EMA:s Generalförsamling i Venedig 10 september (tillsammans med Ivar, Karin och Peter)

– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen på Bosön 26-27 oktober

– Kontaktperson till veterandistriktsombud och föreningar i Västmanland, Medelpad och Hälsingland
 

Ulf Agrell

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Peter, Anna, Micke, Karin, Jenny och Lena)
– Veteranstatistik - ansvarig för den svenska nonstadiastatistiken, Sverige-Bästa
– Sekreterare vid möten med veteranernas Statistikkommitté (tillsammans med Micke)
– Ansvarig för uppdatering av veteranregelverket (tillsammans med Peter och Micke)
– Litteratur/forskning/utbildning om veteranfriidrott (tillsammans med Jenny och Karin)
– Hemsidan, informationsansvarig (tillsammans med Jenny och Micke)
– Kontaktperson med internationella arrangörer av Non-stadia mästerskap (tillsammans med Karin)
– Svenska anmälningar till internationella veteranmästerskap
– Kontaktperson med arrangörer av VSM/RM halvmarathon, marathon, 100 km, 10 km, Ultratrail och terräng (tillsammans med Karin)
– Kontaktansvarig (tillsammans med Ivar) med arrangör för VSM inomhus och VSM utomhus
– Ansvarig för VSM riktlinjer (tillsammans med Ivar och Micke)

– Kontaktperson till veterandistriktsombud och föreningar i Skåne, Blekinge och Halland
 

Mikael Magnusson

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Peter, Anna, Ulf, Karin, Jenny och Lena)
– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen på Bosön 26-27 oktober
– Ansvarig för VSM riktlinjer (tillsammans med Ivar och Ulf)
– Ansvarig för uppdatering av veteranregelverket (tillsammans med Peter och Ulf)
– Sekreterare vid möten med veteranernas Statistikkommitté (tillsammans med Ulf)
– Veteranstatistik, ansvarig för årsstatistik och genomtidernastatistik inomhus och utomhus (tillsammans med Johan Löfstedt och Ove Edlund)
– Veteranstatistik, samordnare och ansvarig för nordiska och svenska rekord
– Hemsidan, informationsansvarig (tillsammans med Ulf och Jenny)

– Representera Veterankommittén vid Veterantinget 17 augusti i samband VSM utomhus i Huddinge
– Svensk representant vid ett av Nordiska Veterankommitténs möten under året

– Lagledare vid IVVM i Torun, Polen (tillsammans med Ivar, Karin, Anna, Jenny och Peter)
– Teknisk delegat (kallades tidigare förbundskontrollant) vid IVSM och VSM (tillsammans med Ivar)

– Kontaktperson till veterandistriktsombud och föreningar i Uppland, Södermanland och Dalarna
 

Jenny Åkervall

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Peter, Anna, Ulf, Micke, Karin och Lena)
– Kontaktperson med svenska veteraner när det gäller Sverige-dräkter
-  Pressinformation och pressreleaser i samband med veteranmästerskap och andra veteranaktiviteter
– Hemsidan, informationsansvarig (tillsammans med Ulf och Micke)
– Kontaktperson i Sverige för kvinnliga veteraner (tillsammans med Anna, Karin och Lena)
– Kontaktperson internationellt för kvinnliga veteraner (tillsammans med Anna, Karin och Lena)
– Lagledare vid IVVM i Torun, Polen 19-24 mars (tillsammans med Ivar, Karin, Micke, Anna och Peter)

– Representera Veterankommittén vid Veterantinget 17 augusti i samband VSM utomhus i Huddinge
– Lagledare vid VEM i Venedig, Italien 5-15 september (tillsammans med Ivar, Karin, Anna och Peter)

– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen på Bosön 26-27 oktober

– Kontaktperson till veterandistriktsombud och föreningar i Stockholm, Gästrikland


Peter Hackenschmidt

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Ulf, Anna, Micke, Jenny, Karin och Lena)
– Ansvarig för förvaring och uthyrning av Veterankommitténs redskap för viktkastning
– Kontaktperson med arrangörer för VSM i kastmångkamp

– Kontaktansvarig med arrangör för VSM inomhus och VSM utomhus i kastfrågor
– Kontaktperson för svenska och internationella veterankastare
– Kontaktperson med svenska och internationella veterantävlingsarrangörer i kastfrågor
– Kontaktperson i kastfrågor med EMA och WMA
– Ansvarig för uppdatering av veteranregelverket i kastgrenarna (tillsammans med Ulf och Micke)

– Representera Veterankommittén vid Veterantinget 17 augusti i samband VSM utomhus i Huddinge

– Lagledare vid IVVM i Torun, Polen 19-24 mars (tillsammans med Ivar, Karin, Anna, Jenny och Micke)
– Lagledare vid VEM i Venedig, Italien 5-15 september (tillsammans med Ivar, Karin, Anna och Jenny)

– Svensk representant vid EMA:s Generalförsamling i Venedig 10 september (tillsammans med Ivar, Karin och Anna)
– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen på Bosön 26-27 oktober
– Kontaktperson till veterandistriktsombud och föreningar i Småland, Östergötland och Gotland

Karin Schön

– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Ulf, Anna, Micke, Peter, Jenny och Lena)
– Kontaktperson med internationella arrangörer av Non-stadia mästerskap (tillsammans med Ulf)
– Kontaktperson i Sverige för kvinnliga veteraner (tillsammans med Jenny, Anna och Lena)
– Kontaktperson internationellt för kvinnliga veteraner (tillsammans med Jenny, Anna och Lena)
– Litteratur/forskning/utbildning om veteranfriidrott (tillsammans med Jenny, Anna och Ulf)
– Kontaktperson med arrangörer av VSM/RM halvmarathon, marathon, 100 km, 10 km, Ultratrail och terräng (tillsammans med Ulf)
– Lagledare vid IVVM i Torun, Polen 19-24 mars (tillsammans med Ivar, Anna, Jenny, Micke och Peter)

– Representera Veterankommittén vid Veterantinget 17 augusti i samband VSM utomhus i Huddinge
– Lagledare vid VEM i Venedig, Italien 5-15 september (tillsammans med Ivar, Anna, Jenny och Peter)
– Svensk representant vid EMA:s Generalförsamling i Venedig 10 september (tillsammans med Ivar, Anna och Peter)

– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen på Bosön 26-27 oktober

– Kontaktperson till veterandistriktsombud och föreningar i Göteborg, Bohuslän-Dal och Västergötland

Lena Björk

(ny ledamot från juni 2019)
– Kommittésekreterare med ansvar för styrelseprotokoll (tillsammans med Ulf, Anna, Micke, Peter, Jenny och Karin)
– Kontaktperson i Sverige för kvinnliga veteraner (tillsammans med Jenny, Anna och Karin)
– Kontaktperson internationellt för kvinnliga veteraner (tillsammans med Jenny, Anna och Karin)
– Representera Veterankommittén vid Veterantinget 17 augusti i samband VSM utomhus i Huddinge
– Representera Veterankommittén vid Veteranombudskonferensen på Bosön 26-27 oktober


Anders Svanholm

– Representant för SFIF:s styrelse i Veterankommittén (från mars 2019)
– Representera Veterankommittén vid ett antal veteranmästerskap och veteranaktiviteter
– Representera Veterankommittén vid SFIF:s ordförandekonferens i november (tillsammans med Ivar)


Gunilla Dahlén

– Adjungerad ledamot från SFIF:s kansli i Veterankommittén (från januari 2019)